Şubat 2021 yemek menüsü için tıklayın.

Sağlık, Temizlik, Beslenme ve Kızılay Kulübü

Sağlık ,temizlik beslenme ve Kızılay kulübünde öğrencilerimiz güncel yaşamda temizlikle ilgili faaliyetlerin temel becerilerini elde eder .Bu bakımdan öğrenciler günlük hayatın gereği insan gücünü ve tabiat kaynaklarının ,sınıfın ve okulun temiz ve düzenli olmanın önemini kavrarlar ,ölçülü şekilde çalışır, dinlenir ,açık ve temiz hava dan güneşten yararlanmasını bilirler.

Hedefimiz, temiz bir çevre, temiz toplum ve sağlıklı bireylerin yetişmesine katkıda bulunmaktır. Sağlık, temizlik beslenme ve Kızılay kulübünün kuruluş amacı ,Türk milli eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerin Atatürk ilke ve inkilaplarına anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetişmelerine ,yeteneklerini geliştirerek gerekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunmaktadır.

Kızılay Kulübü’nde amaç öğrencilerin toplum hizmeti çalışmalarında katılımcılık, planlılık, üretkenlik, gönüllülük ve işbirliği ilkelerini benimsemeleridir. Yeteneklerini geliştirebilen, bunları kendisi ve toplum yararına kullanabilen, çevreyi koruma bilinciyle hareket edip, savurganlığı önleme ve tutumlu olabilme konusunda duyarlı olan, toplum hizmeti yapabilme konusunda kendine güvenen gençler yetişmesine çalışılacaktır.
Kulübümüz sosyal sorunlara karşı duyarlı olan, toplumun yaşayabileceği deprem, sel gibi felaketler ve salgın hastalıklar karşısında görev ve sorumluluk alabilen öğrenciler olmaları noktasında kendilerini geliştirmeleri ve donanımlar kazanmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

 • Bu amaçla öğrencilere;
  İnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme.
 • Kendisini tanıyabilme bireysel hedeflerini belirleye bilme yeteneklerini geliştirebilme bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme.
 • Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme.
 • Planlı çalışma alışkanlığı edinebilme serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirme.
 • Girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme yeni durum ve ortamlara uyabilme
 • Savurganlığı önleme ve tutumlu olabilme.
 • Bireysel farklılıklara saygılı olabilme farklı görüş düşünce inanç anlayış ve kültürel değerler hoşgörü ile karşılayabilme.
 • Aldığı görevi istekle yapabilme ,sorumluluk alabilme.
 • Bireysel olarak veya başkalarıyla işbirliği içinde çevresindeki toplumsal sorunlarla ilgilenme ve bunları çözmede etkili olma.
 • Grupta yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk duyabilme gibi tutum davranış ve becerilerin kazandırılmasına çalışılır.

Yeşilay Kulübü

 • Öğrencilerin kulüp çalışmalarında birlik olmaları,
 • Birlikte şarkı söyleyeme
 • Enstrümanları birlikte çalma ,
 • Takım ruhu ve bilinci kazanma ,
 • Bireysel ve toplu etkinliklerde özgüvenlerinin gelişmesi gibi kazanımları gözlenmektedir.

Kulüpte Yapılanlar

 • Kızılay’ın ne olduğunu , amaçlarının neler olduğu ve ne gibi faaliyetler yaptığını öğrenciye anlatılmıştır.
 • Yeşilay’ın ne olduğunu , amaçlarının neler olduğu ve ne gibi faaliyetler yaptığını öğrenciye anlatılmıştır.
 • Öğrenciye uyuşturucu,sigara,alkol kullanımın ne gibi bir zararları olacağı ve bunları kullananların hangi tür hastalıklara yakalanacağı seviyelerine uygun filmlerle anlatılmıştır.
 • Temizlik açısından toplumdaki insanların neler yapması gerektiği seviyelerine uygun filmlerle anlatılmıştır.
 • İlkyardım çantasından neler olduğunu ve temel ilkyardım konusunda öğrenci bilgilendirilmiştir.
 • Kızılay Haftasında öğrencilerin hazırlamış olduğu resim,şiir,yazılar ile pano hazırlanarak kutlanmıştır.
 • Kan bağışının önemi öğrencilere anlatılmıştır.

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed