Şubat 2021 yemek menüsü için tıklayın.

Resim Kulübü

Resim; çocuklarımızın hayal dünyalarını, fikir ve düşünce yapılarını geliştirmek için kullanılan çok önemli bir ifade aracıdır. Öğrenciler resimleriyle kendilerini ifade edebilmek için imkân bulurlar.

Yağlıboya, suluboya, guvaş boya, akrilik, karakalem teknikleri de öğrencilerimizin derinlemesine bilgi sahibi olmaları sağlanır. Bahsedilen her tekniğe ilişkin öğrencilerimizin bol miktarda uygulama yapabilmelerini sağlamak suretiyle yeteneklerini üst düzeye ulaştırmak temel amacımızı teşkil edecektir.

Öğrencilerimize Türk ve Dünya sanatından başarılı ve nitelikli örnekler sunularak genel kültür düzeyleri üst düzeye çıkarılmaya çalışılır. Öğrencilerimizin bağımsız ve özgün çalışabilmelerine imkân sağlanmaya çalışılacaktır.

Gerçekleştirilecek çalışmaların sergilenmesi için imkân ve olanaklar sağlanıp öğrenciler motive edilmeye çalışılacaktır. Bu haz ve heyecanı birlikte paylaşmak, yaşamak için sizleri resim kulübüne bekliyoruz.

Resim Kulübünün Çalışma Alanı

Resim kulübü şu alanlarda faaliyetlerde bulunur:

 1. Sosyal Kulüp, gerek kendi üyelerinin gerek okulun bütün öğrencilerinin görüş, seziş, buluş ufuklarını geliştirici çalışmalara yer verir.
 2. Çeşitli konularda yarışmalara yer vererek teşvik edici örneklemeler yapar.
 3. Bulunulan yöredeki çocuk sorunları ile ilgili bilgiler toplayıp bunların panolarda sergilenmesini sağlar.
 4. Sosyal Kulübün amacına uygun resim, sergi, film, slaytlar hazırlayıp gösterir.
 5. Sosyal kulüp saatlerinde eğitici konuşmalar hazırlar.
 6. fÇocuklara haklarını öğretici yazılar ve resimler hazırlar ve bunu kulüp panosunda sergiler, sınıflarda açıklayıcı konuşmalar yapar.

Resim Kulübünün Tutacağı Defter & Dosyalar

Resim Kulübü şu defter ve dosyaları tutar:

 1. Toplantı karar defteri.
 2. Gelir-gider defteri.
 3. Harcamalar dosyası.
 4. Evrak dosyası ve zimmet defteri.
 5. Demirbaş defteri.

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed