Mayıs 2022 yemek menüsü için tıklayın.
Ortaokul Yabancı Dil Eğitim Modeli

Özel Atabek Koleji olarak yabancı dil alanında Türk ve yabancı öğretmenlerimizle dört dil becerisi olan; okuduğunu anlama, dinleme, konuşma ve yazabilmeye yönelik eğitim vermek; İngilizceyi akıcı ve ileri düzeyde kullanarak kendilerini ifade edebilen, akademik alanda ve günlük yaşam sürecinde dil bilgilerinden yararlanabilen ve bu sayede günümüz global dünyasında kendine bir yer edinebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

– Özel Atabek Koleji olarak 5.sınıf öğrencilerimize hazırlık sınıfı niteliğinde 16 ders saati yabancı dil ağırlıklı İngilizce eğitim programı uygulanmaktadır. Farklı öğrenme stilleri ve ihtiyaçları olan tüm öğrencilerimizin aynı anda ve eşit şekilde İngilizce eğitimi almaları  için okulumuzda İngilizce derslerinde “Differentiated Instruction” ( Farklılaştırılmış Öğretim) modeli esas alınarak kur sınıfları oluşturulur. 1. dönem başında uygulanan “Placement Test” (Seviye Tespit Sınavı) sonucunda öğrenciler seviyelerine uygun sınflara yerleştirilir. 1. dönem sonunda tekrar “Placement Test” uygulanarak öğrencilerimizin İngilizce seviyesindeki farklılıklar tespit edilir ve uygun sınıflara yerleştirilir.

-Hazırlık sınıfını bitiren öğrencilerimiz 6. ve 7. sınıflarda haftada 6 saat grammar ve  4 saat skills (reading,writing, listening and speaking) olmak üzere toplamda 10 ders saati,  8.sınıf öğrencilerimiz ise haftada 5 ders saati olmak üzere LGS sınav müfredatıyla paralel bir şekilde İngilizce eğitim programlarına  devam ederler.

-Öğrenmeyi zevkli hale getirmek ve öğrencilerimizin yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak için yıl boyunca dramalar, oyunlar, aktiviteler ve yarışmalar içeren bir eğitim ortamı oluşturulmaktadır.

– 5. Sınıflarda Spelling Bee, Find The Treasure, Karaoke Show, Master Minds (Quiz Show) yarışmaları yapılmaktadır. 5.sınıf öğrencilerimiz İngilizce ağırlıklı eğitim grupları oldukları için yıl sonunda English Fun Day gösterisini sergilerler.

-6. ve 7.sınıflarda Spelling Bee, Master Minds, Karaoke Show ve Let’s Debate etkinlik ve yarışmaları yapılır.

-7. ve 8.sınıflarda ise TEDX konuşmalarıyla benzerlik gösteren ‘‘Public Speaking Contest’’ düzenlenir. Öğrencilerin seçtikleri bir konu üzerinden 1-1,5 dakika süresince fikirlerini ifade etmeleri ve izleyiciyi etkilemeleri beklenir. İngilizce öğretmenlerinden oluşan jüri konusuyla ilgili öğrenciye soru sorar. Öğrenci resmi giyinerek idari kadronun, öğretmenlerin ve ailelerin izleyici olduğu akademik bir ortamda kendini ifade etme fırsatı bulur.

-İngilizce müfredatı oluşturulurken öğrenci merkezli (CLIL) içerik temelli öğretim modeli esas alınmıştır ve temel derslerin kazanımları İngilizce dersine entegre edilmiştir.

-Öğrencilerimiz Skills derslerinde dünyaca ünlü ve sadeleştirilmiş çocuk kitaplarını okurlar. Bu sayede İngiliz edebiyat dünyasına giren öğrencilerimiz okudukları kitapların sahne sunumları ile de sözlü ifade becerileri gelişir.

– Özel Atabek Koleji olarak Cambridge Üniversitesi tarafından hazırlanan sınavlara öğrencilerimizi hazırlamaktayız. 5. ve 6. sınıflar FLYERS, 7. sınıflar KET, 8. sınıflar PET sınavına girerek uluslararası geçerliliği olan Cambridge sınav sertifikalarını alır.Bu sınav sertifikaları uluslararası şirketler, eğitim kurumları, üniversiteler ve devlet kurumlarında süresiz geçerliliği olan sertifikalardır.

– Özel Atabek Koleji olarak İngilizce öğreniminin sadece İngilizce sınıflarında kalmaması ve günlük hayata entegre edilemesi için yurtiçi ve yurtdışı gezileri, MUN(Model United Nation ) konferansı gibi ders dışı akademik etkinliklere de yer vermekteyiz.

Yurtiçi ve Yurtdışı Eğitim Programları ve Projeleri

Model United Nations (MUN) Atabek

Öğrenciler Mun konferasında, farklı komitelerde Birleşmiş Milletler ülkelerinin temsilci rollerini üstlenirler ve güncel konuları global bir perspektiften tartışırlar. Bu konferanslara katılan öğrenciler;

– Yeni insanlar tanır.

– Özgüveni ve ileri liderlik becerilerini geliştirir.

– İngilizcelerini bir üst seviyeye taşır.

– Diplomasi ve kültürel sorunları daha yakından tanır.

– İkna becerisi kazanır.

– Toplum önünde İngilizce konuşma korkusunu yener.

Öğrenciler katıldığı her MUN konferasında katılım sertifikası alır. Bulundukları komitede öne çıkan ve delegesi olduğu ülkeyi aktif bir şekilde temsil eden öğrenciler, komite jürileri tarafından değerlendirilir ve “Outstanding Delegate “, ”Best Delegate”, ”Honourable Mention“ ve “Best Position Paper “ sertifikası almaya hak kazanır. Öğrenciler bu sertifikaları gelecek yaşamlarında CV’lerinde kullanabilirler ve yurtdışındaki üniversitelere başvururken fark yaratabilirler. 2018 yılından itibaren katıldığımız tüm Mun Konferanslarından bir çok öğrencimiz üstün başarı göstererek ‘‘Award Certificate’’ almaya hak kazanmıştır.

Oxford Street: Yaşayan İngilizce Programı

-Oxford Street İngilizcenin bir ders değil, ihtiyaç olduğunu anlatan, yaşayarak öğrenmeyi sağlayan, gerçek dünyada pratik yapma imkanı sunan, özgüveni arttıran ve aynı zamanda eğitim teknolojileri konusunda model kurumları tanıma fırsatı veren bir programdır.

– Bu program ile İngilizce bilginizi ölçebilir, neyi ne kadar bildiğinizi anlayabilir, bilmediklerinizi öğrenebilir, bu bilgileri uygulamaya geçirebilir ve gelecek için planlar yapabilirsiniz. Ana dili İngilizce olan eğitmenler ile pratiğe dayalı yaşayacağınız bu deneyimi; özgeçmişinize ekleyerek, ileride hem eğitim hem de iş hayatınızda kullanabileceğiniz bir fırsata dönüştüreceksiniz.

-7 gece 8 gün boyunca Londra’da kalan öğrencilerimiz Oxford Üniversitesi, Imperial College Üniversitesi, Greenwich Gözlem Evi, Natural History and Science Museum, British Museum gibi Londra’nın önemli yerlerini gezerken aynı zamanda onlara eşlik eden yabancı eğitmenler ile birebir iletişim kurarak toplam 25 saat pratik İngilizce eğitimi alma imkanı bulurlar.

II. Yabancı Dil Almanca Eğitim Modeli

‘’Die Grenzen meiner Sprache bedauten die Grenzen meiner Welt.’’

‘’Dilimin sınırları, dünyanın sınırlarıdır.’’    Ludwig Wittgenstein.

Özel Atabek Koleji olarak, 4.sınıfan itibaren II. Yabancı dil Almanca  eğitimi ile yabancı dilin önemini benimsetiyor, yabancı dili yaşayarak öğrenmelerini ve dört temel beceri olarak kabul edilen dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerine yönelik eğitim vermeyi amaçlıyoruz .

Almanca derslerinde dil öğreniminin yanı sıra o dile ait kültürü de öğretmeyi amaçlıyoruz. Yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz etkinlikler ile Alman dili ve kültürünü öğrencilerimize yaşayarak ve eğlenerek öğretmek okulumuzun dil eğitimindeki amaçlarından biridir.

Ortaokulu bitiren Atabek öğrencileri, A1+ seviyesinde mezun oluyor.  A1 seviyesine ulaşan öğrencilerimizi Goethe Enstitüsünün uluslararası geçerliği olan Uluslararası Dil Sertifikası sınavına girmeleri konusunda motive ediyoruz. Bu sertifikayı alan öğrencilerimiz yurt dışında A1 dil sertifikası gerektiren tüm resmi kuruluşlarda eğitim ve iş olanaklarına sahip olabilmektedirler.

Neden Almanca Öğrenmeliyiz?

 • Almanca Avrupa Birliği’nde en çok konuşulan dildir.
 • Almanca dünyanın en önemli ikinci bilim dilidir.
 • Almanca Goethe, Kafka, Mozart ve Kant’ın dilidir.
 • Almanya çok sayıda yüksek öğrenim bursu sağlar.
 • Almanca bilgisi Türk iş piyasasında bir avantaj sağlar.
 • Almanya Türkiye’nin en önemli ticaret ortaklarından biridir.
 • Almanlar, Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin de en büyük kısmını oluşturmaktadırlar.
 • İngilizceden sonra Almancayı ikinci dil olarak öğrenenler iki dil arasındaki benzerlik ve farklılıklardan yararlanabilirler.
 • Almanca öğrenmek çok kültürlü toplumların yaşamına, duygularına karşı farklı bakış açıları kazandırır.

 

Gerçekleştirilen Faaliyetler

 • Avrupa Mutfağı ve Kültürü

Öğrencilerimiz öğrendikleri dilin konuşulduğu ülkelerde yer alan değişik lezzetleri kendileri yapmayı deneyimliyor ve bunları etkinlik günü birbirleriyle paylaşarak o kültüre ait lezzetleri tanımlıyor. 

 • Almanca Bilgi Yarışması

Öğrencilerimiz derslerde edindikleri dil becerilerini sınıf içi ve sınıflar arası yarışmalar ile sergiliyor ve eğleniyorlar.

 • Okuma Yarışması

Öğrencilerimiz okuma yarışması ile metinleri telaffuza ve aksanına uygun okuyarak rakipleri ile kıyasıya yarışır. Düzenlenen yarışma ile öğrencilerimiz okuma becerilerini geliştirir.

 • Sözlük Yarışması

Almanca kelime bilgisi ve sözlük kullanımını geliştirmek adına sınıf içi ve sınıflar arası düzenlenen yarışmadır. Öğrenciler verilen kelimeyi sözlükte ilk bulmaya çalışarak kıyasıya rekabet etmekte ve eğlenerek öğrenmektedirler.

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed