Haziran 2022 yemek menüsü için tıklayın.

Öğrenmede Motivasyon

Bir kişinin motive olabilmesi için istediği ve ihtiyaç duyduğu, faydalı alanlara yönelmesi gerekir. Motivasyonun öğrenmeyi hızlandırdığı bilinen bir gerçektir.

Motivasyon içten olduğu zaman daha anlamlıdır. İçten motivasyon; kişinin kendi arzu ve isteğiyle bir şeyi yapması ve sürdürmesidir. Dıştan motivasyonlar geçicidir ve süreklilik sağlanmaz.

Öğrenmede süreklilik oldukça önemlidir bu yüzden zorlama olmaksızın bireylerin kendi istekleri dahilinde öğrenmeye çalışması daha faydalı ve kalıcı olacaktır.

Motive olmuş bir öğrenci derslerine düzenli katılacak, dersleri dikkatle dinleyecek ve düzenli bir çalışma sergileyecektir. Bu ancak öğrencinin kendi isteği dahilinde gerçekleşebilir. Motivasyonun dikkat üzerindeki etkisi de yok sayılamaz.

Bir öğrencinin öğrenmesi için kendine güvenmesi, motive olması ve dikkatli davranması gerekmektedir. Bu üç faktör eksik olduğunda öğrenme tam anlamıyla gerçekleşemez. Üstelik her faktör birbirini tetiklemektedir.

Motivasyon için en önemli ihtiyaç doğru bir hedeftir. Hedefinin farkında olan öğrenci motivasyon sağlayacak, daha dikkatli davranacak ve zaman içerisinde kendisine güvenmeye başlayacaktır.

Bu faktörler öğrencilerin iradesini de etkileyecek ve öğrencilerin kendilerini kontrol etmelerini sağlayacaktır.

Eğer bir öğrenci dersi öğrenemiyorsa bunun temel sebeplerden biri ilgisizliktir. İlgisizliğin birçok sebebi olabilir. Motivasyon eksikliği ise bu sebeplerin başında gelir. Öğrenci o bilginin yararlı olduğuna ikna olduğunda dikkatini derse verebilecek ve ders daha ilgi çekici hale gelecektir. Bu yüzden öğrencileri ders çalışması için zorlamaktansa o dersin faydası üzerinde durmak yararlı olabilmektedir.

Motivasyonu arttırmanın yollarına kısaca değinmek gerekirse;

  1. Amaçların Belirlenmesi

Doğru bir amaç kişiye içten motivasyon kazandırır ve karşılaştığı zorluklar karşısında akıl yürütme becerisi verir. Bu sayede öğrenci derslerine daha ilgili davranacaktır ve fedakarlık yapmakta zorlanmayacaktır.

  1. Ödüllendirme

İçten motivasyon çoğu durumda yeterli olsa da ödüller öğrenciler için motivasyonu arttırıcı diğer bir etkendir. Ödül için yapılan aktiviteler zamanla alışkanlığa dönüşebilir ayrıca öğrenciler için kısa süreli de olsa motivasyon aracıdır.

Ayrıca kişinin kendi kendini ödüllendirmesi de oldukça etkili olmaktadır.

  1. Eğlenceli Yönlere Odaklanma

Motive olamayan ve çabuk sıkılan öğrenciler için eğlenceli bir öğrenme yöntemi oldukça faydalı olmaktadır.

  1. Küçük Parçalara Bölmek

Motivasyonun önündeki en büyük engellerden biri yapılacak işin olduğundan büyük görünmesidir. Bunu engellemenin en kolay yolu da işi/dersi parçalara bölmek ve öyle hedefler koymaktır. Örneğin çözülecek 2000 soru varsa bu sorular her gün 100 tane çözülecek şekilde bölündüğünde daha kolay görünmeye başlar. Üstelik kısa süreli hedeflere ulaşmak kişilerin motivasyonlarında olumlu etki yapar.

  1. Bir İşe Odaklanmak

Kişiler genellikle yapılacak tüm işleri aynı anda düşünürler ve işleri gözlerinde büyütürler. Bunu engellemek için işleri önem/zorluk sırasına koymak ve sırayla yapmak gerekir. Bu sırada en önemliyi veya en zoru önce yapmak oldukça etkilidir.

  1. Olumlu Düşünmek

Öğrenme sırasında olumsuzlukları veya işin zorluğunu düşünmektense, iş bittiğinde kazanılacak olanlara odaklanmak çok daha faydalıdır.

  1. Verimli Çalışma

Çalışma metotları sürekli güncellenmeli ve en doğrusuna ulaşmaya çalışmalıdır. Kişi kendisine en uygun metodu bulana kadar denemeye devam etmelidir.

Öğrenci motive olduğunda ve doğru ders çalışma teknikleri ile çalıştığında başarıya ulaşacaktır.

Eğitim için doğru ellere güvenmek istiyorsanız Kağıthane özel okullar arayışınızda Atabek Koleji’ne de yer verin.

Atabek Koleji Rehberlik Servisi

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed