Mayıs 2022 yemek menüsü için tıklayın.


GENEL HUSUSLAR

 1. Öğrencinin bir sonraki eğitim öğretim yılında okula devam etmek istemesi durumunda, Ödeme Bilgileri Bölümünde Öğrenci İçin Belirlenen Öğrenim Ücreti” üzerinden artış yapılacaktır.
 2. Okulun ara sınıflarının eğitim ücreti, bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen ücrete, bir önceki yılın ortalama (Y.İ-ÜFE+TÜFE)/2 oranına en fazla % 5 artış; okulda devam eden öğrencilerin ücreti ise, öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen eğitim ücretine, bir önceki yılın ortalama (Y.İ-ÜFE+TÜFE)/2 oranına en fazla % 5 artış yapılarak hesaplanır.
 3. Kurumumuz, bir sonraki yılın eğitim ve öğretim ücretini ve diğer (takviye kursları, yemek, servis, kıyafet, kırtasiye, yatakhane vb.) ücretleri, ocak ayından itibaren mayıs ayının sonuna kadar ilan eder. Bu ilanlarda ders yılı veya ders saati ücretiyle birlikte, peşin veya taksitli ödemeler ve diğer indirimler de belirtilir.
 4. Sosyal ve kültürel faaliyetler, gezi ve gözlem gibi diğer etkinlikler için ücretler, faaliyet öncesi belirlenir. Kurs ve faaliyetlere katılım ise veli/vasi izni doğrultusunda gerçekleşir.
 5. Kurumumuz, öğrenci veya velilerinden beceri eğitimi / staj çalışması adı altında ayrı bir ücret talep etmeyecektir.
 6. Kurumumuzun süresi içinde eğitim ve öğretim ücretini ilan etmemesi halinde, kurumumuzda bir önceki yılın sözleşmesindeki eğitim ve öğretim ücreti geçerli olacaktır.
 7. Kurumumuzun eğitim ve öğretim ücreti kurum adına açılan ve valiliğe bildirilen banka hesap numarasına yatırılarak tahsil edilir. Öğrencilerden alınan ücretler e-Okul sistemine işlenir ve velilerin bilgisine sunulur.
 8. Okulumuz, ders yılı sonunda öğrenim ücreti ödemesi yapmayan öğrencinin kaydını yenilemeyebilir. Kaydı yenilenmeyen öğrencinin nakli, veli/vasisi tarafından başka bir özel okula veya öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu aracılığıyla resmî kurumların tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde uygun olan resmî okula veya açık öğretim lisesine alınır.
 9. MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 56 ncı maddesi hükümlerince; sınavla öğrenci alan resmî okulların 9 uncu sınıflarına kayıt yaptırdığını belgelendirenler hariç, eğitim ve öğretim yılı başlamadan kurumumuzdan ayrılanlara, öğrencinin ödeyeceği yıllık ücretin %10 dışındaki kısmı, eğitim ve öğretim yılı başladıktan sonra kurumumuzdan ayrılanlara ise öğrencinin ödeyeceği yıllık ücretin %10’u ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı öğrenci veli/vasisine ücret iadeleri ayrılış tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde yapılır.
 10. Kurumumuz tarafından öğrencinin ücretsiz okumasının uygun bulunması veya indirim hakkı elde etmesi halinde kurumumuza ödenen ücret, eğitim ve öğretimin başladıktan öğrenci veli/vasisine geri ödenir.
 11. Herhangi bir şekilde kurumumuzdan ayrılan burslu öğrencilerden öğrenim gördüğü süre için kurumumuz tarafından herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.
 12. Eğitim ve Öğretim Desteğinden faydalanan öğrenci ücretinin ödenmesi;
  • Öğrencinin velisi/vasisi bu sözleşmede belirlenen eğitim ve öğretim ücretinin Bakanlıkça karşılanacak eğitim ve öğretim desteğinin dışında kalan bedelini okula ödemekle yükümlüdür.
  • Öğrencinin eğitim ve öğretim desteğinin çeşitli sebeplerden dolayı iptal edilmesi durumunda, kalan tutar öğrencinin velisi/vasisinden tahsil edilir.
 13. MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin Ek 2 nci maddesine göre; kurumumuzun ilan ettiği yıllık ücretin %51’i ve fazlası oranında burslu okutulan öğrencinin eğitim ve öğretim desteği Bakanlığa bildirilerek iptali istenir.
 14. Öğrencinin okula devam etmesi esastır. Devamsızlık yapan öğrencilerin velileri/vasileri, öğrencilerin mazeretlerini okula bildirir. veli/vasi tarafından söz konusu bildirimin okula yapılmaması halinde, okul idaresi gelmeyen öğrencilerin velisiyle/vasisiyle iletişim kurarak devamsız öğrenci hakkında veli/vasiye bilgi verir.
 15. İş bu sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi ve gerekli tebligatların yapılabilmesi için veli/vasi tarafından yukarıda belirtilen adresin yasal ikametgâh adresi olduğu ve adres değişikliği durumunda 15 gün içerisinde yazılı olarak okula bildirilmediği takdirde bu adrese yapılacak tebligat geçerli olacaktır. Öğrenci kayıt sözleşmesinin tüm hükümleri veli/vasi tarafından eksiksiz olarak okunmuş, anlaşılmış ve herhangi bir tereddüt olmaksızın tamamen hür irade ve arzu ile kesin olarak kabul edilmiştir.

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed