Mayıs 2022 yemek menüsü için tıklayın.
Yaşam Beceri Atölyeleri ve Kulüp Çalışmaları

Özel Atabek Koleji misyonu çerçevesinde kulüp çalışmalarımız kuruluşumuzun ilk yıllarından itibaren öğrencilerin yaş ve ilgi alanları çerçevesinde yeteneklerini ortaya çıkarmak, hem eğlenip hem öğrenmek amaçlı eğitim becerilerinin yanında sosyal becerilerini hem arttırıp hem pekiştirmek amacıyla çalışmalarına devam etmektedir. Kulüp çalışmaları yıllık akademik takvime göre devam etmektedir.

KULÜPLERİMİZ;

FUTBOL KULÜBÜ

Futbol kulübümüzde; sporun sağlıklı yaşamın bir parçası olduğunu, 2009 yılında okulumuz misyonu doğrultusunda gerçekleştirebilmek amacıyla öğrencilerin okulun sürekli gelişen ortamından daha çok yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla kurulan Atabek Koleji Spor Kulübü öğrencilerine yönelik kurulmuş profesyonel anlamda spor yapabilme imkanı sunan bir kulüptür.

Kulüp takımları bulundukları federasyona ait liglerde, belirlenmiş yıllık takvime göre müsabakalara katılırlar.

Basketbol kulüp derslerimizde temel teknik olarak, taktik, koordinasyon, top sürme, sürat, çabukluk, dayanıklılık ve spor arkadaşlarıyla sağlam bir iletişi becerisi kurmak ortak paydada buluşmak amacıyla kulüp çalışmalarına devam edilmektedir.

 

GEZİ-YORUM KULÜBÜ

Öğrencilerimize yurtiçi ve yurtdışı gezilerini organize etme becerisi kazandırmak amacıyla kurulmuş öğrenci kulübüdür. Kulüp öğrencileri, gezip gördükleri yerleri, kültürleri, gelenekleri, doğal ve tarihi mirasları, ülkelerin, illerin değişik yönlerini yorumlamaları ve bunların okulumuz bünyesinde seminerlerle aktarmaları amaçlanmıştır.

 

MATEMATİK VE AKIL OYUNLARI KULÜBÜ

Matematik kulübümüzün amacı; matematiği seven, sorgulayan ve matematiksel işlemlere ilgi duyan öğrencileri ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlamaktır. Öğrencilerimiz ile üst düzey matematik yarışmalarının geçmiş soruları çözümlenmektedir. Zaman içerisinde sorularla tanışarak yarışmalara hazır hale getirilmektedir. Gauss Contest, Urfodu, AMC8,Kanguru,Tales,TÜBİTAK… gibi yarışma ve sınavlara başvuruları yapılıp katılımları sağlanır.

Ayrıca Şirince Matematik Köyü’ne yaptığımız gezilerle de matematik eğitimini okul dışına taşıyarak öğrencilere farklı ortamlarda deneyim kazandırmak amaçlanmıştır.

Bölümümüz tarafından ayrıca Akıl Oyunları Kulübü çatısı altında akıl oyunları türlerini ve bu oyunlarla ilgili genel kavram bilgilerini öğretmeyi amaçlarken, aynı zamanda öğrencilerimizin matematiksel ve problem çözme yeteneklerini geliştirmektedir. Ayrıca kulüp öğrencileri ile akıl oyunları yarışmalarına katılmaktayız. Bunları yaparken merak etme ve keşif duyguları canlı tutulması sağlanmaktadır.

 

 

 

ÇEVRE KULÜBÜ

Kulübümüzün amacı; Sürdürülebilir yaşam ilkesi ile başta topraklarımız olmak üzere tüm doğal varlıkların korunması için öğrencilerimizin bilinç kazanmalarını ve bu doğrultuda ülkenin ve dünyanın geleceğinde söz sahibi olmaları için aktif faaliyetlerde gönüllü olmalarını sağlamak amacı ile kurulmuştur.

Kulübün Genel Faaliyet Alanları:

*Çevre konulu seminer ve konferanslar düzenlemek

*Çevre ve ekoloji konulu fotoğraf, film yarışmaları düzenlemek

*Doğa gezileri yapmak

*Stant ve tanıtım çalışmaları yapmak

*Yeşil kampüs çalışmaları gerçekleştirmek

*Ekoloji temalı ulusal ve uluslararası projeler oluşturmak

*Alanında yerel ve ulusal toplantılara katılım sağlamak

*Çevre ve toplum konulu söyleyişi ve paneller düzenlemek

*Çevre konulu farkındalık etkinlikleri gerçekleştirmek

*Enerji tasarrufu, sürdürülebilir enerji ile ilgili tanıtım ve kampanyalar gerçekleştirmek

 

ALMANCA  KULÜBÜ:

Kulübümüzün amacı; öğrencilerin yabancı dil performanslarını bireysel farklılıklara göre azaltmak, hazır bulunuşluk düzeylerini arttırmak, ilgi ve öğrenme profillerini de arttırarak yeni bir dik kazandırmaktır. Öğrencilere, yaş gruplarına uygun teknik ve yöntemlerle temel dört dil becerisi olan dinleme, anlama, okuma ve yazma becerilerini AB kriterlerine uygun sağlamaktır.

Kulübümüzde etkinliklerle Almanca dilini yakından tanımak, Alman kültürüne özgü yemekler yaparak gelenek-göreneklerini yakından tanıma fırsatı bulmak, günlük yaşam içerisinde Almanca iletişim kurmak, Alman diline ait hakimiyetimizi daha da genişletmek amaçlanmıştır.

 

MÜZİK KULÜBÜ:

Özel Atabek Koleji Müzik Kulübü, orkestra ve koro çalışmalarının yanı sıra, yarışma, konser, okul içi ve dışı anma ve kutlama etkinlikleri gibi çalışma ve projelere diğer kulüplerle işbirliği içinde katılım sağlar.  Öğrencilerimizden oluşturulan orkestra veya orkestralarla şarkı çalışmaları, etkinlik organizasyonları planlanmaktadır. Sosyal sorumluluk projeleri için davet edildiğimiz okullarda müzik etkinliklerimiz sunulmaktadır.

Gençlerin müzik üzerine geliştirebilecekleri projeleri teşvik etmek, yapılacak atölye çalışmaları ile müziğin gelişimine katkıda bulunmak, aynı zamanda her bireye enstrüman kullanmayı öğretmek, bunları yaparken müzik dilinin hayata kattığı anlamı fark ederek notalarla birlikte entelektüel derinliğe ulaşabilmek, farklı kültürel köklerin ve değerlerimizin müzikteki yansımalarını doğru bir biçimde değerlendirebilme yeteneğini kazandırabilmek amacıyla faaliyetler yapılmaktadır.

DEĞERLER KULÜBÜ:

Değerler Eğitimi Kulübü MEB tarafından açılması ve okullarda aktif olarak çalışması beklenen bir kulüptür. Bu nedenle yine MEB tarafından gönderilen program çerçevesinde değerlerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Kendi konularımız çerçevesinde öğrencilerimizde farkındalık yaratmak amacıyla geçen yıl kulübümüz çalışmalarına tüm hızıyla devam etmektedir. Kitap okuma saatleri gerçekleştirdik. Kulübümüz farklı kulüplerle ortak çalışabilmektedir. Yine geçen yıl Çevre Kulübüyle Hayvan Barınağı’nı ziyaret ettik. Aslında tarihten edebiyata sanata, vefadan medeni cesarete kadar her şey kulübümüzün konusu olabilmektedir. Kısaca kulübümüz insani değerleri yaşatmak amacıyla uğraş vermektedir.

 

RESİM KULÜBÜ:

Resim Kulübümüzde; her çocuk yaratıcıdır, kendilerini keşfedip yeteneklerinin farkına varmalarını sağlayan gerekli teknik donanıma sahip farklı alanlarda; alanında uzman öğretmenler eşliğinde sanatsal anlamda kendilerini özgürce ifade etme imkanı sağlanır.

Görsel Sanat eğitiminde temel unsur yetenek değildir. Çünkü sanat sadece yetenekli bir toplum için değil, bir toplumda her yaştaki birey için geçerlidir. Mustafa Kemal Atatürk; “Güzel sanatlarda muvaffak olmak, bütün inkılaplarda başarıya ulaşmak demektir. Güzel sanatlarda muvaffak olamayan milletler ne yazık ki, medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatıyla yer almaktan ilelebet mahrum kalacaklardır.” diyerek sanata verdiği önemi daha net ve kısa bir şekilde açıklamıştır. Özel Atabek Koleji Görsel Sanatlar eğitiminin ana hedefi sadece sanatçı yetiştirmek değil; yetiştirdiği her öğrenciyi yaratıcılığa yöneltip, onun bilgisel, bilişsel, duyusal ve duygusal eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. Çünkü sanat eğitimi almış sanatla yoğrulmuş biri daha aydın ve geniş düşünme alanında bir adım atmış demektir. Bu da öğrencimize, yaşadığı toplumda diğer kişilerin bakış açılarına, zevklerine ve düşüncelerine saygılı olma becerisini kazandıracaktır.

Öğrencilerimizin yaşam kalitelerini arttırabilmek için serbest zamanlarını verimli değerlendirmeleri, atölyelerimizde özgün düşünme, üretme ve deneme kapasiteleri geliştirilerek onların Güzel Sanatlar dalında yetiştirilmesi sağlanır. Yapılan çalışmalar okulumuz içerisinde özel gün ve tarihlerde gururla sergilenmektedir.

 

BİLİM KULÜBÜ:

Kulübümüzün amacı; Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerin bilişim teknolojilerini tanıyıp, teknolojik gelişmeleri yakından takip etmelerini sağlayarak bu konuda bilinç uyandırmaktır. Bilim alanında gençler yetiştirip; gençlerimize bu alanda özgün üretimler yapabileceklerine ilişkin güven kazandırmak, tarihi süreç içerisinde konumlanmış bilim insanlarının keşif öykülerine yer vererek, özellikle bilimsel çalışmalarına ilişkin motivasyon alanını genişletmek. Gençlerimizin bilime olan istek ve kabiliyetlerini geliştirerek, bilimin günlük hayatımızla olan bağlantısını gösterebilmek hedeflenmektedir.

Laboratuvar ortamında yapılan deney ve gözlemlerde tam öğrenmenin gerçekleşmesi ve öğrencinin öğrendiklerini çevresinde gözlemledikleri ile doğru olarak ilişkilendirmesini sağlamak, Öğrencilerin gerek proje çalışmalarında gerekse Fen Bilimleri, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinde laboratuvarlardan etkin şekilde yararlanırlar. Laboratuvar etkinliklerinde ise buluş yöntemiyle öğretim modeli kullanılır.

Okulumuzda Fen ve Teknoloji öğretimi proje geliştirme süreçleriyle desteklenir. Öğrenciler yıl boyunca geliştirdikleri bilimsel projelerle hem okulumuzun düzenlediği hem de diğer kuruluşların düzenlediği proje yarışmalarına ve bilim şenliklere katılarak projelerini diğer okulların öğrencileriyle paylaşırlar.

 

KÜLTÜR-EDEBİYAT KULÜBÜ

‘Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa, tam bir hayata sahip olamaz.’ M.Kemal ATATÜRK

Kültür ve Edebiyat Kulübü; Özel Atabek Kolejinde okumaktan ve yazmaktan zevk alan kişilerin bir araya geldiği kulüptür. Yazılı kültürün her türüyle ilgilenir. Bahar dönemlerinde ‘Şiir Dinletisi’ ile öğrencilerimizle beraber sıcak bir ortam yaratarak edebiyat ve yaşam arasında güzel bir iletişim kurmayı amaçlar.

 • Öğrencileri sadece akademik anlamda gelişmiş birer birey olarak değil; kendini kültür ve edebiyatla da zenginleştirebilen bireyler olarak yetiştirmek,
 • Öğrenciler arasında edebiyata, sanata ilgi ve merak uyandırmak,
 • Öğrencilerin özgür, yaratıcı ve eleştirel düşünme yeteneğinin gelişmesine katkıda bulunmak,
 • Öğrencilerin kendilerini ve yeteneklerini tanımasını ve değerlendirme becerisini kazandırmak,
 • Öğrencilerin topluluk karşısında kendilerini ifade edebilmelerini sağlamak,
 • Öğrencilere farklı görüş ve düşüncelere hoşgörü gösterebilme becerisi kazandırmak,
 • Öğrencilerde grup bilinci oluşturma, öğrencilerin organizasyon ve yaratıcılık yeteneğini geliştirmek,
 • Öğrencilerin Türkçenin doğru ve estetik kullanımını benimsemeleri hedeflenmektedir.
 • Kültürel etkinlikleri izlemek,
 • Edebiyat dergisi çıkarmak,
 • Yarışmalar, dinletiler ve panolar hazırlamak,
 • Ulusal kutlama programları ve anma törenlerini hazırlamak,
 • Türk kültür yaşamının değerli şahsiyetleri ile etkin ve verimli söyleşiler yapmak, kulübümüzün çalışmaları arasındadır.

 

 

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNME VE TARİH KULÜBÜ:

Ulu Önderimizin yolunda, onun fikirlerinin ışığında öğrencilerimizde bilimsel tarih anlayışının oluşabilmesini sağlamak amacıyla incelemeler, araştırmalar yaptığımız öğrencilerimizin bugünü anlamanın dünü kavramaktan geçtiği bilinciyle Atatürk’ün değişik konulardaki düşüncelerini, Milli Mücadele Dönemindeki kahramanlıklarını, aldığı kararları araştırır, inceler, yorum yapar ve bu kararların günümüze yansımasını değerlendiren bir kulüptür.

En önemli çalışma ve araştırmalarımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü yakından ve her yönüyle tanımaya ve anlamaya yönelik çalışmalardır. Her kulüp toplantısında Atatürk’ün farklı bir yönü ile ilgili yapılan araştırmaları paylaşarak öğrencilerimizle beraber fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bu yolla Atatürkçü düşünmenin yaşatılıp genç nesillere yayılmasını amaçlıyoruz.

 

YABANCI DİL KULÜBÜ:

Kulübümüzün amacı; araştırma yapma ve topluluk önünde konuşma ve liderlik becerilerini geliştirerek öğrencilerimizi geleceğe hazırlamaktır. Bu bağlamda öğrencilerimiz kendilerini topluluk karşısında daha iyi ifade edebilmek, İngilizceyi sevdirmek, grup duygusu oluşturmak amacıyla her yıl seminer salonunda etkinlikler düzenlenmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin Uluslararası Örgütleri tanımak ve dahil olmak (AB, BM, UNESCO, vb.), Uluslararası Öğrenci Etkinliklerini tanımak ve dahil olmak (Gençlik Değişimleri, Avrupa Gönüllü Hizmeti, Erasmus – Stratejik Ortaklıklar vb.), Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yapısı ve ortaklıklarını tanımak kulübün temel prensibidir. Yabancı dil eğitimi bireye üniversite eğitimi ve iş hayatında bir ivme kazandırmaktadır. Teknolojinin gelişmesi küreselleşmeyi kolaylaştırmakta ve bu da insanların birbirleriyle iletişime geçmelerini kolaylaştırmakta ve kültürlere ana diline de hakim olmak şartıyla birkaç dil konuşma becerisi kazanmayı zorunlu kılmaktadır.

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed