Mayıs 2022 yemek menüsü için tıklayın.
Kariyer Planlama

Kariyer planlama bilindiğinin aksine eğitim hayatımız başladığından itibaren devam eden üniversitede meslek seçmemizle belli bir yönde gerçekleşen bir süreçtir. Peki kariyer nedir?

Kariyer, bireylerin gerekli eğitimleri alarak bireysel ve mesleki açıdan kendilerini geliştirme sürecidir. Başka bir deyişle kariyer, bireyin belirlediği hedefler doğrultusunda gerekli eğitimleri alıp, bireysel ve mesleki açıdan kendisini gerçekleştirme süreci olarak da ifade edilebilir. Aslında kariyer yaşamın tüm aşamalarında devam eden dinamik bir süreçtir.

Lise hayatımızla birlikte kariyer planlama sürecimiz daha da hız kazanmaktadır.Lise son sınıfta üniversite sınavlarına hazırlık sürecimiz kariyerimizi belli bir yönde geliştirmek için en önemli senemizdir. Atabek Anadolu Lisesi olarak gençlerimizin iyi bir geleceğe ve kariyere sahip olması önemli misyonlarımızdan biridir.

21. yüzyıla geldiğimizde dünyada birçok alanda büyük değişimler yaşanmıştır. Teknolojinin hızla gelişmesi, bilgiye istediğimiz an ulaşabilmemiz kariyer planlamamızda da birçok değişikliğe neden olmaktadır. Artık iş hayatında sadece okul bitirmek yeterli değildir .İyi bir İngilizce seviyesinin yanında başka herhangibir dil bilmek, meslekle ilgili stajlar yapmak, sosyal sorumluluk alanlarında etkin rol almak gibi birçok etmenin bir araya geldiği bir süreçtir kariyer planlama.

Kişiler ;kariyerinde başarılı olmayı üretme, takdir görme, var olma, beğenilme, öncü olma, iz bırakma, yönetme, yol açma gibi tanımlarla bütünleştirir. Hepsinin temelinde mutlu olma isteği yatar. İnsan mutlu olmak ister ve çoğu zaman anlık kısa mutlulukların peşinde koşarken hayaliyle bile heyecanlandığı kariyer fırsatlarını kaçırır. Hayalini yaşayan insanlara imrenerek bakmakla yetinir. Bu nedenlerden dolayı kariyerimizi doğru yönde planlamak çok önemlidir.

Atabek Anadolu Lisesi olarak öğrencilerimizin lise hayatına başladıkları andan itibaren onları doğru yönde yönlendirmek için gerekli kariyer planlamalarını her sınıf düzeyinde farklı uygulamalarla yapmaktayız.

Kariyer planlaması yaparken çeşitli basamaklardan söz edebiliriz çünkü kariyer planlamak tek yönlü değil birçok bileşenin bir araya geldiği bir süreçtir.

Kariyer Planlamasının Basamakları

*Kendini Tanıma
*Hedeflediği Meslekleri Tanıma
*İş Dünyasını Tanıma gibi basamaklardan oluşur.

Atabek Anadolu Lisesi, öğrencilerinin önce kendilerini tanımaları sağlamaktadır. Hangi alanlara ilgi ve yeteneğinin olduğu, güçlü ve zayıf yönlerinizin neler olduğunu farkına varmak, sayısal, eşit ağırlık, sözel ya da dil alanlarından hangisine yatkın olduğu belirlemek için ölçek ve envanter (Kendini Değerlendirme Envanteri, Holland Mesleki Tercih Envanteri, Akademik Benlik Kavramı Ölçeği vb.) uygulamaları yapılmaktadır. Hedeflediği mesleklerin neler olduğu ile ilgili gerekli rehberlik çalışmalarını özellikle 9. ve 10.sınıf düzeyinde yapmaktayız.

Eğitim-öğretim faaliyetlerimizin devam ettiği süre içerisinde öğrencilerimizin hedefledikleri meslekleri tanımaları için, meslek tanıtım sunumları, üniversiteler ile iş birliği yaparak akademisyenlerle buluşma seminerleri, çeşitli meslek gruplarından kişilerle öğrencilerimizi buluşturarak hedefledikleri meslekleri tanımalarına yardımcı olmak için tüm sınıf düzeylerinde rehberlik çalışmaları yapmaktayız.

Kariyer bir insanın geleceğini şekillendiren en önemli anahtardır. Öğrencilerimizi sevdikleri meslekleri yapan bireyler olarak görmek, geleceklerine güvenle bakabilmelerini sağlamak gelecekteki hayatlarında mutlu bireyler olabilmeleri için Atabek Anadolu Lisesi olarak kariyer planlamalarını yaparken ihtiyaç duydukları her an öğrencilerimizin yanındayız.

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed