Mayıs 2022 yemek menüsü için tıklayın.

Kurucumuz Ahmet Hamdi Can’dan Yeni Eğitim-Öğretim Yılı Mesajı

Ahmet Hamdi Can Atabek Koleji / Kurucu

Yeni bir eğitim yılına daha girmenin heyecanıyla; tüm yöneticilerimize, öğretmenlerimize, personelimize, veli ve öğrencilerimize bu yeni dönemde başarılar, sağlık ve esenlik dolu günler dilerim.

Okulumuzun en önemli özelliği öğrencilerin güvenebilecekleri bir yer olmasıdır. Okulumuza her çocuğun gönül rahatlığıyla emanet edilebiliyor olması başarı ve prestij göstergesidir. Çocuklara benzersiz birer birey oldukları hissettirilmeli, saygılı ve ciddi bir şekilde davranılmalıdır. Unutmamalıyız ki; çocuklar okul için değil okullar çocuklar için vardır.

Öğrencilerimize bilim ve tekniği, din ve felsefeyi, sanat, müzik ve edebiyatı kapsayan kültürümüzün esaslarını öğretmeliyiz.

Merak, araştırmacı ruh, öğrenme hevesi ve ciddiyet dünyayı algılamamız için gerekli olan ön koşullardır ve eğitimin temelini oluştururlar. Okulumuzun en önemli görevlerinden birisi de öğrenmeyi eğitime dönüştürmektir.

Bizler okulumuzun gelecek nesillerini, yetiştirdiğimiz toplum için bir örnek oluşturmasını sağlamalıyız. Bunun için okulumuzda öğrencilerimizin geleceği yapılandırmak için etkin bir role sahip olabilecekleri bir ortamı yaratmalıyız. Öğrencilerimiz için iyi bir hayatın olabileceği bunun için de herkesin sorumluluk alması gerektiği, okulumuzdaki var olan kuralların ve düzenin de bu amaç doğrultusunda var olduğu anlatılmalıdır. Ders konularının yanında ilave olarak, sorumluluk alma, kendi ayakları üzerinde durabilme, dayanışma, yardım severlik, duygudaşlık sevgi ve merhamet gibi kültür ve değerler sistemi de öğrencilerimize aktarılmalıdır.

Çok tabidir ki okulumuz da aynı ciddiyetle öğrenen ve öğrencilerine aktarmak istediği gibi çalışmalar yapan bir örnek oluşturmalıdır.

Okulumuz devamlı gelişmekte olan bir kurum olmalı ve kendi ilkelerine sadık kalmalıdır. Bilmemiz gereken en önemli konu bir okulun gelişiminin hiçbir zaman son bulamayacağıdır. Okullar devamlı değişmekte olan koşul ve gereksinimlere ayak uydurmak zorundadırlar. Bir okulun kalitesi yeni koşullara uygun cevaplar bulabilmek için ne yaptığına bağlıdır.

Bilhassa ülkemizin bulunduğu coğrafyada koşullar çok hızlı ve beklenmedik şekillerde değişmektedir. Jeopolitik yapımızın bilincinde olarak sağlam ve koşullara uygun bir eğitim sistemi arayışımız süreklilik arz etmek zorundadır.”

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed