Haziran 2022 yemek menüsü için tıklayın.

Özel Okullar | Hızlı Menü

İstanbul Özel Okullar (Liseler)

İstanbul’da ilk ve orta dereceli okullarda yaklaşık 2 milyon 681 bin öğrenci eğitim almaktadır. Eğitimde sunulan çeşitlilik, ailelerin, çocukları için, kendi imkânları ve koşullarının elverdiği ölçüde en iyi alternatifi seçme konusunda hassasiyetlerini artırmıştır. İstanbul Özel Okulları arasında, fiyat ve akademik kalitede geniş bir yelpaze var: Ancak altını önemle çizmemiz gereken konu eğitimde kalite ile fiyat arasında herhangi bir oran ya da bağlantı bulunmaması.

Eğitimde kalite için eğitimcilere, okulun başarı oranlarına, mezunlarının durumlarına bakılabileceği gibi okulun ya da kampüsün içindeki sosyal aktivitelere, öğrenci kulüplerine ve öğrencinin spor, müzik gibi imkânlara ne kadar sahip olacağına da bakılması gerekir. Günümüzde özellikle alternatifin çok olduğu tüm İstanbul özel liseler için okul bittikten sonra sunulan yurt dışında okumaya devam etme seçeneği ve yine yurt içindeki üniversitelere giren öğrencilerin başarı oranları da fikir verebilir.

İstanbul özel okullar yelpazesi bu kadar geniş iken sunulan avantajları doğru değerlendirmek de çok önemlidir. Okullar hem sosyal aktiviteyi hem de akademik ve bilimsel çalışmayı dengeli bir şekilde vermelidir. Bu noktada ruhu yeniliğe açık ve kurumsal olarak köklü ve tecrübeli ancak asla köhneleşmemiş bir zihniyete ihtiyaç duyulmaktadır. Anaokulu seviyesindeki çocukların bile şu anda teknolojiyle oldukça barışık olduğunu düşünülürse okulun da çocukların teknolojik yaklaşımlarıyla aynı seviyede olması kaçınılmaz bir zorunluluk olacaktır.

Atabek Koleji hem sosyal aktiviteleri hem de eğitiminde kurumsal disiplinini dengede oturtmuş bir kuruluştur. Öğrencilerinineğilimlerine göre kariyer planlamadan sanatsal seçimlerine kadar tamamen onlara destek olan eğitimci ekibimiz ile eğitimi eğlenceli hale getiriyoruz. Bunun yanı sıra, İstanbul Özel Okulları arasında seçkin bir yere sahip olmamızı sağlayan “Yaşayan Değerler Eğitimi Projesi” ile geleceğin yetişkinlerine, sağlıklı kişiliklerinin temel taşlarını oluşturacak olan toplumsal ve evrensel değerleri kazanmalarını sağlamayı ve böylelikle kişiliklerinin her yönüyle gelişmesini amaçlamaktayız. Aynı zamanda öğrencilerimizin toplumsal ve evrensel değerlerle donanmış ve bu değerlerle yaşamayı yaşam biçimi haline getirmiş bireyler olarak yetiştirmek gayesiyle “değerler erozyonuna çözüm arayışı” olarak bu projeyi hayata geçirdik. Öğrencilerimizin anaokulundan itibaren, insani değerlerin tamamına karşı duyarlı, temel davranış kalıplarının içine bu değerleri yerleştirmelerini sağlamak üzerine kurguladığımız sistemimiz ile kendileriyle ve çevresiyle barışık yetiştirmek amacındayız. En küçük toplumun okulumuz olduğu düşüncesinden ayrılmadan sorumluluk bilinci içinde eğitim vermekte ve böylelikle öğrencilerimizi toplumsal hayata hazırlamaktayız.

Atabek Koleji bu proje çerçevesinde eğitim vermeyi misyon edinmiştir. Ayrıca okul içinde kurulmuş sosyal kulüpler ile çocuklarımız merak ya da eğilim gösterdikleri alan hakkında sorumluluk almaları ve üstlendikleri sorumlulukları çeşitli şekillerde yerine getirerek birey olarak kendilerini ifade etmeleri sağlanmıştır.

Üniversiteye hazırlık sürecinde de İstanbul özel liseler rekabet konusunda birbirlerine nefes aldırmamaktadır. Öğrencilerin sınavdan sınava koşturduğu birer yarışçı haline getirildiği zeminler sınava kadar öğrenciyi yormakta ve sınav günü öğrencinin amnezi geçirmesine bile neden olabilmektedir. Derslerin, hangi sınıfta olursa olsun, eğlence haline getirildiğinde öğrenimin kolaylaştığı tartışılmaz bir gerçektir. Katılımcı derslerde öğrencilerin yüzde 90’a yakın dilimi dersi daha iyi anladığını ifade etmektedir. Yapılan tüm araştırmalar, interaktif, sorulu-cevaplı geçen derslerde öğrencinin kendisini ifade etmek için derse hazırlandığını göstermektedir. Aynı zamanda sadece ders kitabı değil, doğadaki ve çevredeki tüm materyali kullanabilmeleri dersteki aktif oluşlarına ve dolayısıyla kendilerine güvenlerine bağlıdır.

Atabek Koleji, gerek yeşillikler içindeki kampüsü, gerek çeşitli hayvanları ile bir çiftlik görünümündeki dış alanı ile anaokulundan itibaren kapılarını eğitim almak, eğitim alırken yaşamak isteyen çocuklara ve çocukları ile birlikte eğitimin bir parçası olacak ebeveynlerine açmaktadır.

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed