Haziran 2022 yemek menüsü için tıklayın.

İngilizce Öğrenme

İngilizce birçoğumuz için dert haline gelmiştir. Sık sık öğrenememekten yakınırız. Özellikle öğrencilik yıllarımızda birçoğumuz bu dilin önemini kavrayamayız ve öğrenemeden okulu bitiririz. Toplam 12 yıl boyunca İngilizce dersini alsak da maalesef tam olarak okul sıralarında öğrenen yok denecek kadar azdır.

Öğrenememe sebepleri; öğrencilerin yeterince ilgili olmaması, gerekli önemi vermemesi ve yeterince çalışmamasının yanında öğreten ve öğrenilen alandan da kaynaklanabilir. Dil öğrenmek için kalabalık sınıflar hiç uygun olmasa da devlet okullarında sınıf mevcutları genellikle 40 civarında olmaktadır. Dersler yeterince verimlilik geçmemekte ve her öğrenci için öğrenme zamanı bulunmamaktadır. Bu yüzden İngilizce öğreten kişiye büyük iş düşmektedir. Konular ve anlatma şekilleri büyük bir titizlikle hazırlanmalı ve uygulanmalıdır.

Ayrıca dil öğrenmeye erken yaşlarda başlamak çok büyük avantajdır. İnsan büyüdükçe dil öğrenme yeteneği yavaşlar. Bu yüzden ailenin bilinç kazanması da oldukça önemlidir.

Dil öğrenme sürecinde hem öğrencinin hem de ailenin bilinçli bir şekilde ilerlemesi gerekir. Bu dile neden ihtiyaç duyulduğu özellikle öğrenciye anlatılmalıdır. İngilizce’nin bir ihtiyaç olduğunun bilincinde olan öğrenci, öğrenme sürecine daha önce başlar. Ayrıca bunun uzun bir süreç olacağı ve hemen sonuç alınamayacağı da bilinmelidir.

Kelime haznesi, cümle kalıpları ve deyimler, telaffuzlar ve dil kuralları gibi konuların üzerine düşülmelidir. Ayrıca dil öğrenmedeki en büyük yanlış olan ana dilde düşünmek de aşılmaya çalışılmalıdır. Her dilin yapısı nasıl ki farklı ise düşünce şekilleri de farklıdır. Öğrencilerin en büyük yanlışları da burada başlar. Dil öğrenmeye yeni başlayan kişi önce anadilinde düşünür daha sonra düşündüğü cümleyi çevirmeye çalışır. Bu hem konuşma esnasında yavaşlamaya hem de kalıcı şekilde hatalara yol açar.

Dil de her bilgi gibi kullanılmazsa unutulmaya mahkûmdur. Bu yüzden okulda ya da kursta haftanın birkaç saat süren İngilizce dersleri asla yeterli olmamaktadır. Dil öğrenen kişinin unu sürekli hale getirmesi gerekmektedir. Sürekli İngilizce’ye maruz kalarak konuşma ve anlama yetenekleri ilerletilebilir. Bunun için İngilizce diziler, kitaplar, makaleler oldukça yararlı olmaktadır. Ayrıca İngilizce ile ilgili birçok kaynak ve dijital uygulamalar da bulunmaktadır.

Doğru ve kalıcı bir öğrenme için günlük belli bir program dahilinde, sürekli çalışmak gerekmektedir.

Çocuğunuzun İngilizce öğrenimini özel sınıflarda, uzman kişilerin ellerinde olsun istiyorsanız Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Eyüp v.b. Avrupa kıtasındaki ilçelerde yaşıyorsanız Ataberk Koleji’ni de mutlaka değerlendirmelisiniz.

Atabek Koleji Rehberlik Servisi

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed