Mayıs 2022 yemek menüsü için tıklayın.
İlkokul Eğitim Felsefesi

Atabek Koleji’nde, eğitim ve öğretimin çağın gereklerine uygun olarak sürekli gelişen, yenilenen ve bitmeyen bir süreç olduğu bilinciyle, 21. Yüzyıl gerekliliklerini içeren iletişim, iş birliği, eleştirel düşünme, yaratıcılık becerilerini öğrencilere kazandırmaya çalışıyor ve öğrencilerimizin içlerindeki potansiyeli fark edip geliştirmelerine yardımcı oluyoruz.

Tecrübeli, Alanında Uzman; Yönetim ve Eğitim Kadrosu ile Atabek Koleji olarak bizler ‘önce insan’ diyerek; hayata hazır, Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında, çağdaş, aydın, yüksek ahlaki değerlerle yaşamaya, güçlü bir kişilik yapısına, sosyal sorumluluğa ve sorgulama yeteneğine sahip, geleceğin çok yönlü, güçlü ve mutlu bireylerini yetiştirmeyi hedeflediğimiz eğitim felsefemizle,

  • Küresel konulara ilgi çekmek için imkanlar yaratmak,
  • Farklı kültürlerle iletişim kurmak ve onları anlamak için birden çok dili akıcı şekilde geliştirmek,
  • Saygı ve hoşgörü yoluyla farklı bakış açılarından bakacak şekilde farkındalık geliştirmek,
  • Öğrencilere, onları çevrelerindeki dünya ile etkileşim içine sokacak bilgi ve becerileri kazandırmak,
  • Eğitimde teknolojinin tam olarak kullanılması için geliştirdiği projelerle öğrencilerin de teknolojiyi etkin kullanımı yanında yönetebilmesini sağlamak,
  • Eğitiminde öğrencilere akademik yönü kuvvetli bir eğitim vermenin yanı sıra sosyal yaşam becerileri de kazandırarak fark yaratmak,
  • Düşünme becerilerine dayalı öğrenme modelimizle her öğrencimizin öğrenme tarzını anlayıp, bu tarzlara göre müfredatı özgün içerik ve uygulamalarla zenginleştirmek,

İlkeleri çerçevesinde çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed