Mayıs 2022 yemek menüsü için tıklayın.

İlkokul Projeler

Özel Atabek İlkokulunun “ Eğitim Anlayışında”  “Proje Tabanlı Öğrenme Stratejisi”  önemli yer tutar. Öğrencilerin derslerin içeriklerini kavramada, hayatı tanımada, kendilerini keşfedip ifade etmede, okuldan ve yaşamdan tat almada projelerin rolü büyüktür; bu nedenle onların yaparak, yaşayarak ve eğlenerek öğrenmeleri çok önemlidir.

İlkokul yılları bireyin beyin fizyolojisinin geliştiği, düşünme, anlama, sınıflama, sıralama, eleştirme, analiz ve sentez yapma gibi yeteneklerini kullanmaya başlayarak yapılandırdığı yıllardır. Okulumuzda, yapılan sosyal çalışmalarla öğrencilerimizin grup iletişiminde, arkadaşlık ilişkilerinde olumlu gelişmeler göstermeleri; kendilerini ifade eden, özgüveni  gelişmiş, yaratıcı bireyler olması sağlanmaktadır. Bundan hareketle okulumuz güçlü bir akademik programının yanı sıra zengin bir ders dışı etkinlikler programı ile öğrencilerimize kendilerini akademik, sosyal, fiziksel ve duygusal olarak geliştirebilecekleri fırsatlar ve deneyimler sunmaktadır.

Atabek İlkokulu olarak her öğretim yılı sonunda ve dönem başında, Öğretmenler Kurulu, Rehberlik Kurulu ile Zümre Öğretmenler Kurullarında öğrencilerimizin sosyal, kültürel,  kinestetik, mantık, analiz ve keşfeden gruplardan hangisini oluşturduğu değerlendirilir; bu doğrultuda hazırlanan okul programı için etkinlikler, projelerve  kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler planlanır; öğrencilerin bütünlüklü bir kişilik geliştirmesi hedefiyle, hayal gücüne ve yaratıcılığa geniş bir alan açacak şekilde  çalışmalar hazırlanır.

Her birimde ve okul çapında öğrencilerimizin bireysel özelliklerinin, içsel zenginliklerinin, estetik değerlerinin geliştirilmesi amacıyla planlanarak yürütülen projelerle bilginin ve zihinsel süreçlerin uygulamalarla hayata aktarıldığı, araştırmanın, sorgulamanın ve merakın özendirildiği, keşfetmenin, öğrenmenin öğrencilere heyecan verici bir deneyim olarak sunulduğu uygun öğrenme ortamları ile görsel, işitsel ve dokunsal çok ve çeşitli materyal ve kaynaklar sunularak çalışmalar yürütülür.

Okulumuzun fiziksel şartları derslerin ve projelerin dersliklerin dışında da yürütülmesine uygundur.

Projelerle Öğrencilerimiz

Öğrencilerimiz araştırmaları ve birikimleri yardımıyla gerçek yaşamla doğrudan ilişki kurarak, bilgiyi kendileri inşa eder, süreç boyunca paylaşım içinde özgürce davranır, kararlar alır; bu durum öğrencilerimizin çalışmaya yönelik motivasyonlarını arttırır, stratejik düşünme ve tahmin etme yeteneklerini geliştirir, isteksiz öğrencilerimiz de derse katılır, farklı ön öğrenme ve yeteneklere sahip öğrencilerimiz ise kendilerini ifade edebildikleri mutlu bir öğrenme ortamında olduklarını hissederler.

ATABEK İlkokulu projelerle toplumsal iletişimi güçlendirip, toplumsal sorumluluk almayı sağlarken,  öğrencilerinin inisiyatif kullanma cesaretini de arttırır. Çocukluğumuzdan başlayan hayat boyu öğrenme yolculuğumuzda bizlere güvenli, temelleri ve değerleri sağlam olan bir okul hayatı fırsatı sunarken, ailelerimize de eğitimi yaşam felsefesi olarak benimsemiş uzman eğitim kadrosu ile rehberlik eder.

Böylelikle;  Atatürk İlke ve İnkılaplarına, milli değerlerine bağlı, doğru insan olmanın erdemlerine sahip, eleştirel düşünebilen, problem çözebilen, yaratıcı, disiplinli, öğrenmeyi öğrenen, bilgi transferi yapabilen, çevreye duyarlı, bireysel öğrenme ve iş birliği becerilerini geliştiren, hedeflerini belirleyip sorumluluklarının farkına varan, duygularının farkında olup onları kontrol etme becerisini gösteren, sanat ve spora dair yeteneklerini geliştiren, soran, sorgulayan bireyler yetiştirmenin de adımları atılmış olur.

Ayrıca okulumuzda projelerle evrensel niteliklere sahip, bütünlüklü kişilik geliştirmiş,  çok kültürlü bireyler yetiştirme ve onlara iletişim ve empati kurabilen bireyler olma, kendi ayakları üzerinde durabilen, yenilikçi, sevmeyi, paylaşmayı, üretmeyi sevme yolunda ilk adımlarını atabilmelerini sağlamanın temellerini atmaktayız.

              Okulumuzda planlanıp yürütülen bilimsel sosyal, sportif ve kültürel projeler; bireylere bilgiler kazandırmanın yanında, kazandırdığı bilgileri yaşamın her alanında kullanma, yaşama aktarma, öğrencilere bütünlüklü bir kişilik geliştirmeyi sağlama, hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştirici, akıl yürütme ve tasarılarını yeni durumlara uyarlama amaçları doğrultusunda şekillenmekte ve bir ürüne dönüştürülerek, toplumun izlemesi, bilgilenmesi ve yararlanması için ortam oluşturmaktadır.

Okulumuzda Proje Sürecimiz

Projelerimiz farklı zümrelerce yenilenerek tekrarlanabilmekte, ihtiyaca, duruma göre yeni projeler planlanmakta, aileleri eğitim ortamına dahil etmekte, yıllık programın dışında gelecekte yapılabilir projelere de öncülük etmektedir.

Gezi, gözlem-inceleme- deney yoluyla öğrenmeye, araştırmaya yönelik, el becerilerini, dil gelişimini, iletişim becerilerini ve kişisel gelişimlerini tamamlayıcı,  Toplumsal Hizmete dayalı, yardım amaçlı aile ve çevreyi de kapsayan, dersliklerin değil okulun her bölümünün, çevremizin her alanının öğrenme ortamı olduğu bilinciyle yürüttüğümüz etkinlikler bütünüdür.

Atabek'te Projeler

YAŞAYAN DEĞERLER: Toplumumuzun geleneksel kültürü, ebeveynlerin çocukken oynadığı oyunlar(veli katılımlı), Değerlerimizi tanıtıcı seminer, anket, pano çalışmaları, Türk ve Komşu Ülke Kültüründen Esintiler(sokak oyunları, ağaç süsleme, yumurta boyama, lades oyunu, kutlama kartları, marteniçka hazırlayıp takma )

GEZSEN ANADOLU’YU: Ülkemize ait yazılmış şiirlerle, şiir dinletisi, Ülkemizin çeşitli özelliklerini yansıtan sergi, Ülkemizin yörelerinin mutfağı, İllerimizi Tanıma (şehirler sözlüğü)

DÖNÜŞÜMÜ SEYRET: Atık materyallerden elbise tasarımı ve velilere defile sunumu

TAK TAKIŞTIR , YAP YAKIŞTIR: Atık materyallerden takı ve biblo tasarımı ve sergileme.

DÖNÜŞÜM MUHTEŞEM  OLACAK: Atık materyallerden kullanılabilir eşya yapımı ve sergi.

KOLAJ KENT: Atık kağıtlardan dev kağıtlara  kolaj  ve 3D Mimari Yapı yöntemiyle evler yapıp, kağıtlar birleştirilerek evlerden site oluşturuldu.

MASALLAR DİYARI: Masal kahramanları üç boyutlu sergisi, Masalları anlatıyoruz (Türkçe, İngilizce) , Masallarımız (dramatize) , Tiyatro gezisi

BANA BİR MASAL ANLAT BABA : Babalarımız okula gelerek masallarımızı anlatıp masallarla ilgili etkinlik yaptırıyor.

SÖZLER DİLE GELDİ: Atasözleri ve Deyimlerimizi anlatan üç boyutlu sergi, resfebe çalışması,

MİNİK YAZARLARIN KALEMİNDEN: Öğrencilerimizin yazdığı, şiir, kompozisyon, hikaye, anılardan oluşan kitaplar,

BİLGİ BAHÇEMİZ: Birinci sınıflar için hazırlanan proje  Her ana derste bir yılı içeren tüm konuları kapsıyor. 4 Mevsimi simgeleyen ağaçta mevsimler tanıtılırken üzerindeki mevsim meyvelerinde gösterilen harf, hece, rakamlarla okunup yazılıyor, dört işlem yapılıyor, bahçedeki çitlerde temel bilgiler yazılı, meyve sepetlerinde deste, düzine kavramları var, bahçedeki minik hayvanlarla (tırtıl, kaplumbağa, kelebek)ritmik saymalar işleniyor.

BİR DİLEK TUT- ÇOCUKLAR GÜLSÜN, DÜNYA GÜLSÜN: Her yıl Dünya Çocuk Gününde kendimiz, ailemiz, çevremiz, ülkemiz, Dünya, Dünya çocukları için olumlu dileklerimizi yazıp birbirimize okuyarak, uçan balonlara bağlayıp umut ile balonlarımızı  gökyüzüne salıyoruz.

KOVAN DOLSUN: Kişisel olarak yaptığımız olumlu ve olumsuz davranışları ayrı ayrı yazarak okul koridorlarında bulunan iyilik- kötülük kovalarına atarak davranışlarımızdaki iyiye yönelik gelişmeleri gözlemliyoruz.

DİARAMA: Canlılar dünyasının yaşam alanları üç boyutlu sergi, nesli tükenmiş hayvanlara dikkat çekme, kamuoyu oluşturma.

BİR İSTANBUL MASALI: İstanbul’u tanıtıcı afişler, seminer sunumu, İlimizin gezilip görülecek mekanlarına gezi

ŞİİR DÜNYASI: Sevgi, İstanbul, Türkiye, Atatürk, Yaşama Dair, Çocuk Şiirleri Konulu şiir dinletileri yapılmıştır.

MESLEKLERİ TANIYALIM: Çeşitli meslekleri tanıtmak için yaş gruplarına göre etkinlikler yapılmaktadır( drama, meslek sahibinin anlatımı, görsel sunum, yerinde ziyaret, araştırma)

 

YARDIM KAMPANYALARI: Çeşitli zamanlarda çeşitli kurumlara, ihtiyaç sahibi bireylere, köy okullarına giysi, eğitim materyali, nakdi yardım kampanyaları düzenlenmekte ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır.

CAN DOSTLARIMIZ: Kuş kafesleri, kedi-köpek kulübeleri yapımı, okul bahçemizdeki hayvanları besleme, hayvan barınaklarını ziyaret, ihtiyaç yardımı.

ÇEVREMİZ EVİMİZ VE BİZ: Çevre temizliği ve çevremizi koruma  konusunda farkındalık oluşturmak için farklı zamanda , farklı gruplarla ailelerin de katılımıyla çeşitli kampanyalar düzenleyip çalışmalar yürütmekteyiz.

ATABEK’TE ŞENLİK VAR-KERMES: Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen şenlikte okulumuz panayır alanına dönmekte, çeşitli oyun stantları kurulmakta, geleneksel tatlar ikram edilmekte, çeşitli kurumlara yardım amaçlı kermes düzenlenerek geliri bağışlanmaktadır.

GÜLMECE-GÜLDÜRMECE: Fıkralarımızı  ( özellikle Nasrettin Hoca Fıkraları)  dramatize etme, üç boyutlu görsel sunum hazırlama, anlatma

POTADA ŞENLİK VAR: Ebeveyn ve çocuklardan oluşan takımlarla Basketbol turnuvası

FUTSAL TURNUVASI: Sınıfların kendi oluşturdukları takımlarla futsal turnuvası,

BİLİMSEL DENEYLER: Suyun döngüsü, maddenin varlığı, iskelet sistemimiz, tekerlek, mıknatısın özellikleri, Gezegenleri tanıma, Gündüz-Gece

SİVİL – SAVUNMA TEDBİRLERİ: Deprem, yangın, sel, fırtına vb  afetler ve korunma yolları konulu seminerler, afiş çalışmaları, tatbikat yapma, Deprem  Çantası hazırlama

FUN ART- SANAT ŞENLİĞİ: Okulumuzda  yılda iki defa yapılarak geleneksel hale gelen Sanat Şenliğinde velilerle görsel sanatların hemen hemen bütün dallarını ( seramik, ebru,  origami, batik, mozaik, kolaj, masterpiece, röprodüksiyon, perspektif, op art, puantilizm vb)    eğlenceye dönüştürerek öğrencilerimizin sunduğu  müzik ziyafeti eşliğinde uygulamalı olarak yapmaktayız. Her Belirli gün ve hafta ile ilgili yapılan çalışmalar sergilenmekte, yıl sonunda karma sergi yapılmaktadır.

 

ATATÜRK ARAMIZDA: Her sınıf Atatürk’ün bir anısı veya bir fotoğrafıyla bütünleşerek  devasa iki ve üç boyutlu çalışmalar yürütmekte ve çalışmalar Atatürk’ü Anma Haftasında sergilenmektedir. Ayrıca sınıflar ve Resim Kulübünün farklı tekniklerle çalıştıkları Atatürk Portreleri de 10 Kasım’da sergilenmektedir.

RESSAMLAR GEÇİDİ: Ressamların hayatları genelde sıra dışıdır. Birçoğu farklı ruh haline sahiptir. Yaptıkları her tablonun farklı bir hikâyesi vardır. Bizde öğrencilerimizi bu sıra dışı hayatlardan ilham almaları için dünyaca ünlü yerli ve yabancı ressamların büyülü yolculuğuna çıkarıyoruz. Çeşitli ressamlar ve eserlerini tanıtıcı etkinlikler yürütülmektedir. Nuri İyem, Picasso, Frida Kahlo, Vincent Van Gogh ile ilgili çalışmalar yürütülüp, sergi düzenlendi. Leonardo Vinci’nin Eserlerini görmek için Sabancı,  Rahmi Koç Müzesine gidildi.

OKUYORUM- KİTABIMI SEÇİYORUM: Dersliklerde, kütüphanede, bahçemizde okuma saatleri düzenliyoruz. Okulumuzda kurulan kitap stantlarından kendi kitabımızı seçerek alıp okuyoruz. Her yıl TÜYAP Kitap Fuarına düzenli giderek kitap alıyor, okuyoruz.

SATRANÇ GÖNÜLLÜLERİ: Eleme usulü ile satranç turnuvaları yapılmaktadır.

O SES ATABEK: Karaoke ve şarkı söyleme yarışmaları, Müzik şöleni, orkestra ve koro müzik dinletileri

ŞENLİKLER: Okuma Bayramı , Harfleri Tamamladık Şenliği, Uçurtma Şenliği, “C” Vitamini Şenliği, Dondurma Şenliği, Su Savaşı, Karpuz Şenliği, Meyveler Konuşuyor, Sinema Şenliği, Pijama Partisi, Yılbaşı Şenliği, Çocuk Şenliği

AĞAÇ BAYRAMI: Ağaç dikme kampanyalarına katılma ve bağış, okul bahçemizi ağaçlandırma, saksıda bitki yetiştirme, uygulama bahçemize mevsim bitkileri ekme,

ONLİNE YAYIN: Pandemi Döneminde Online etkinliklerimiz ve Projelerimiz de devam etmektedir. Veli ve öğrencilerimize, Pandemi ve Korunma Yolları konulu söyleşi düzenlenmiştir. Çeşitli konularda sosyal mesaj içerikli videolar çekilmiştir. Bayramlarda ve özel günlerde Kutlama Partileri yapılmıştır. Kağıt katlama( origami)  ile ilgili etkinlikler yapılmıştır. Yılbaşı için veli katılımlı kapı süsü yapılmıştır. Çeşitli sınıf içi oyunlar oynanmıştır.  Drama ve oyun konulu söyleşide oyunlar oynanmıştır. Müzik DinletisiÇocuğum ve Ben konulu jimnastik çalışması yapılmıştır. Sevgi konulu şiir dinletisi yapılmıştır. Müzik dinletisi yapılmıştır. Harfler ve Rakamlar Konuşuyor etkinliğiyle 1. Sınıflarda sırası gelen harf ve rakamlarla resimler yapılmıştır.

İngilizce Projeler ve Atölyelerimiz

 1. Cambridge Young Learners Exams
 2. Spelling Bee Competitions
 3. Speaking Contests
 4. Reading Competitions with Topics
 5. Quiz Show
 6. Translation Games
 7. Atatürk Week Activities and more….
 8. Cinema days
 9. Musicals
 10. Who Wants To Be A Millionaire
 11. Online Games
 12. English Days Festivals

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed