Mayıs 2022 yemek menüsü için tıklayın.

İlkokul Beceri Atölyeleri ve Kulüpler

AtabekKoleji’nde öğrencilerimizin sosyal, bedensel ve kültürel gelişimlerini desteklemek, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda potansiyel farklılıklarını ortaya çıkarabilmek düşüncesiyle gerçekleştirilen “Öğrenci Kulüpleri (Sosyal Etkinlik Programları)” eğitim uygulamalarımızın çok önemli bir parçasıdır.

Bilgilerini beceriye dönüştürebilen, yeteneklerini keşfedebilen, kendi kültürünü ve değerlerini öğrenerek sosyalleşen nesiller yetiştirmek, içinde yaşadığımız çağın ve geleceğin en önemli eğitim gereksinimlerindendir.

Bu nedenle de öğrencilerimizi hayata hazırlarken öğretim programları yanında sosyal kulüp çalışmalarına da büyük önem verilir. Amacımız; öğrencilerimizin ilgi alanları doğrultusunda yapabileceklerinin en iyisini yapmalarına fırsat vererek, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda fark yaratabilmeleri için onlara destek olmak ve sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesine yardımcı olmaktır.

Kulüpler; öğrencilerin, yaş düzeylerine uygun, potansiyellerini açığa çıkaran ve çoklu zekâ alanlarındaki deneyimlerini zenginleştiren çalışmalardır. Kulüp çalışmaları, yıllık çalışma takvimine uygun olarak devam eder. Okulumuz, öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanında sosyal yönden gelişmeleri için de onlara her türlü desteği sağlar.

Her öğrencimizin öğretim yılı boyunca, kişisel yetenekleri ve istekleri doğrultusunda, bir sosyal etkinliğe devam etmesi sağlanır.

Öğrencilerimizin yetenek ve hobileri doğrultusunda kulüplerimiz her yıl içerik ve sayı olarak geliştirilir.

Basketbol Kulübü

Kulübün temel amacı, bireysel yeteneklerin geliştirilmesi, takım duygusunun ve motivasyonunun artırılması ve bu oyunun temel becerilerinin öğrencilere aktarılmasıdır. Katılımcıların yarışmacı özelliklerini artırıcı çalışmalar yapılarak bu alanda da gelişmeleri hedeflenir.

Kulübe katılacak öğrencilerden okul takımı oluşturularak okulu temsil etmelerine imkân tanınır.

English Dram Kulübü

İngilizce öğreniminde drama, dil bilgisini işlevsel olarak öğrenme ve dili bir bütün olarak eğlenceli bir şekilde hem izleme hem de kullanma ortamı sağlar. Drama bunun da ötesinde İngilizceyi, iletişimin bir aracı yapmaktadır. Böylece öğrencilerimizin drama etkinliklerini İngilizce izlemeleri ve canlandırmaları, hem bilişsel hem de duygusal zekâlarını geliştirmeleri ve günlük hayata doğal bir şekilde uyum sağlamaları açısından büyük önem taşımaktadır.

Ekoloji ve Geri Dönüşüm Kulübü

Kulüp hedefleri; Doğa sevgisini kazandırmak. Geri dönüşümün önemini anlatmak. Çevre bilinci ve duyarlılığı oluşturmak. Atık malzemeleri kullanarak ortaya ürün çıkarmak. Geri dönüşümün önemini anlamak, geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmek, geri dönüşümün okulumuzda uygulanması için projeler hazırlamak, öğrencilerin el becerilerini geliştirmek ve atık malzemeler kullanarak ortaya ürün çıkarmak temel amaçlarımızdır.

Eğlenceli Deneyler Kulübü

Eğlenceli Deneyler Kulübü, öğrencinin çevresinde olup bitenlere karşı farkındalık kazanmasını amaçlar. Yapmış oldukları deneylerin sonuçlarını birlikte analize etmek, öğrencilerin bilimsel düşünmelerini sağlamak, problem çözme becerilerini ve deney yeteneğini geliştirmek, en önemlisi de tüm bunları eğlenerek yapmayı ve bilimsel çalışmaları sevmelerini sağlamayı hedefler.

Geleneksel Çocuk Oyunları Kulübü

Geçmişten günümüze var olan ama artık unutulmaya yüz tutmuş oyunları tekrar canlandırmak, geçmişteki oyun kültürünü günümüze taşımak; paylaşım, yardımlaşma, hoşgörü ve sorumluluk duygularını geliştirmeyi amaçlar. Çocukların keyifli vakit geçirirken öğrenme süreçlerini de destekleyen bir kulüptür.

Origami Kulübü

Origami aracılığıyla öğrencinin; estetik duygusunun gelişimini, ürünün ortaya çıkması için sabırlı olması gerektiği bilincine varmasını, kurallara uymasını, sıralı işlem yapması gerektiğini fark etmesini, el‐göz koordinasyonunun gelişimini, geometri ve üç boyutlu düşünme yeteneğinin gelişimini, görsel ve düşünsel açıdan gelişimini, mekânsal ve matematiksel ilişkiler hakkında deneyim kazanmasını, farklı yönlerden bakabilme yetisinin gelişimini hedeflemekteyiz.

Orkestra Kulübü

Öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirerek ürün ortaya çıkarmalarını ve başarabildiklerini görmelerini sağlamak hedeflenir.  Ayrıca, öğrencilerin müzik ve ritim duyguları gelişir. Okul içi ve dışında yapılacak etkinlik, tören, yarışma ve yıl sonu gösterilerinde performans sergilenir.

Robotik Kodlama Kulübü

Robotik kulübümüzde teknoloji ve bilime meraklı öğrencilerimize robot tasarımı ve programlama konularında temel bilgiler kazandırmanın yanı sıra üretkenlik ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktayız.

Ritim - Orff Kulübü

Orff eğitimi; söz, müzik ve dansın bir arada kullanıldığı bir sistemdir. Öğrencilerin keşfederek öğrenmelerini; kendilerini dil, müzik, dans ile ifade etmelerini ve yaratıcılıklarını geliştirmeyi amaçlar.

Tiyatro Kulübü

Öğrencileri tiyatro sanatına teşvik etmek, öğrencilerin yaratıcılıklarını ve sanat alanında üreticiliği arttırmak amaçlanır. Tiyatro Kulübü, öğrencilerin iş bölümü yaparak ve sorumluluk üstlenerek sanat alanında üretim yapmalarını sağlar. Öğrenciler görev ve sorumluluk alabilme özelliği kazanır. Bununla birlikte Tiyatro Kulübü;  millî bayramlarda günün anlam ve önemine uygun olan oyunlar düzenler. Kulüpte olan öğrenciler  bu oyunlarda rol alır.

Satranç Kulübü

Okulumuzda satranç takımı oluşturmak, satranca ilgi duyan ve satrançta başarılı öğrencilerimizi turnuvalara hazırlamak, seviyelerini yükselterek yarışmalara katılmak, okulumuzu temsil etmek ve başarılı olmalarını sağlamak amacıyla satranç eğitimi verilmektedir.

Speaking Kulübü

English Speaking Club ( İngilizce Konuşma Kulübü ) , var olan İngilizce bilginizi çoğunlukla konuşarak pratik yapmanızı sağlayan bir etkinlik kulübüdür. Speaking Club, İngilizce’ yi özgüvenli, doğru ve akıcı bir şekilde konuşmanıza yardımcı olmayı amaçlar.  Konuşma aktiviteleri ile kollektif ve öğrenci merkezli öğrenme yöntemi kullanılacaktır.

Jimnastik Kulübü

Jimnastik kulübü etkinlikleri öğrencilerimize denge, kuvvet, çabukluk, esneklik, el-göz / sinir-kas koordinasyonu, kontrol ve bedenini bilinçli bir şekilde kullanabilme yeteneği kazandırmaktadır. Jimnastik çocuklar üzerinde fiziki gelişimi sağlarken aynı zamanda da estetik bir görüntüye sahip olmalarını, boylarına göre kilo ve vücut kas kitlelerini dengelemelerini sağlamaktadır. Jimnastik branşı tüm spor branşlarının temelini oluşturur. Bu temel eğitimi almış olan çocuklar ileride branş değişikliği yaptıklarında dahi, herhangi bir bireysel veya takım sporuna bir adım önde başlayacaklardır.

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed