Haziran 2022 yemek menüsü için tıklayın.

Özel Okullar | Hızlı Menü

Eyüp Özel Okullar

Eyüp özel okulları ilçedeki tarihi doku nedeniyle daha çok merkezi ancak çok fazla tarihi eser olmayan binalara yakın yerlerde kurulmaktadır.

Öğrencilik başlı başına sorumluluk gerektiren bir iştir. Çocuklar yaşları gereği bir taraftan oyuncu yapılarını bastıramaz bir taraftan da üst üste yedirilmeye çalışılan disipline uymazlar. Bu, eğitim aldıkları okulda çeşitli sıkıntılar geçirmesine neden olabilir. Okullardaki rehberlik öğretmenleri kimi zaman bu tip çocukların loş ışıklı ya da dar koridorlu binalardan bunaldıklarını ve enerjilerini bu şekilde atmaya çalıştıklarını ifade etmişlerdir.

Okullarda binanın yapısı da çok önemlidir. Öğrencilerin eğitimlerini kesintisiz devam ettirmeleri için son teknoloji ile donatılmış okulların artması eğitim adına yapılacak en önemli gelişmelerden birisi olacaktır. Eğitim sadece sınıflarda verilen ders olmaktan çıkmalı, her yere yayılmalıdır. Atabek Koleji bu sistemin en önemli savunucusudur. Öğrencilerine sınıfta verdiği eğitimde katılımcı olmalarını ve odaklandığı konularla ilgili eğitimini ilerletmesini sağlayan eğitim alternatiflerini de öğrenci kulüpleri vasıtasıyla öğrenmesi gibi imkânlar da tanınıyor. Öğrencilerin sürekli alarak eğitimlerini sürdürmelerinin odaklanmayı azaltacağı ve zihinsel yorgunluk sağlayacağı gerçeğinden hareketle Atabek Koleji’nde eğitim sistemi müfredata uygun ancak öğrenmenin keyifli hali ilk günlerden itibaren öğrencilere tanıtılmakta ve sunulmaktadır. Katılımcı öğrenmenin önemi ile ilgili yapılan araştırmalara göre öğrenciler, dersi daha iyi anladıklarını ifade etmişlerdir. Her türlü imkâna sahip, teknolojik olarak da tamamen öğrencilerin hizmetinde olan binalar, bahçeler ve çevre düzenlemesi ile okulun ve dolayısıyla eğitimin kalitesi tamamen bu konuda hassas anne babaya bağlı olarak gelişir ya da durur. Atabek okulları öğrencisinin boşta kalmasını ister mi hiç? Odaklandığı konu üzerine öğrencisini yönlendirir, konu ile ilgili olarak çeşitli gezilere götürür ya da meslek erbabı ile tanıştırılır.

Atabek Koleji, öğrencilerinin yaşları ilerledikçe yaşayacakları değerler erozyonunu öngörerek “Yaşayan Değerler Eğitimi Projesi” ni geliştirmiştir. Bu proje, öğrencilerin temel insani değer ve erdemleri kazanması, değerlere karşı duyarlılık oluşturması, bu duyarlılığı davranışa dönüştürmesi, toplumca kabul görmüş değerlerin uygun okul ortamı oluşturularak pekiştirilmesi, sorumluluk duygularının geliştirilmesi, akademik bilgi ve gerçek hayatta rehberlik edecek ahlakta öğrencilerin yetiştirilmesi, kültürel kodların güçlendirilmesi, okul ve çevresindeki sosyal yaşamın ahlaki ve etik değerlere uygun olarak geliştirilmesi, “Ahlak Temelli Disiplin” kavramının yerleştirilmesi, öğrencilerde ahlaki bir toplum bilincinin oluşturulması amaçlarını taşıyor.

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed