Mayıs 2022 yemek menüsü için tıklayın.

Eğitimde Rehberlik

Okullar, farklı ilgi ve yeteneklere sahip birçok öğrencinin bir çatı altında toplandığı kurumlardır. Farklı farklı birçok çocuğa eğitim vermekle sorumludurlar. Günden güne öğrenci sayısı, öğrencilerin ilgi alanları ve bunlara bağlı olarak problemler artış göstermektedir. Öğrencilerin kişisel ve hayatla ilgili problemleri hiçbir dersin konusu değildir, bu problemleri rehberlik servisleri üstlenmektedir. Rehberlik servisleri öğrencilere yol gösterdiği gibi problemlere de çözüm arayışlarında bulunmaktadır.

Öğrencinin problemini tanımasında, problem ile ilgili bilgi toplamasında ve çözüm bulmasında yardımcı olmaktadır. Problemler küçük olabildiği gibi öğrencilerin hayatlarına yol verebilen büyük problemler de olabilir. Bu yüzden rehberlik servisleri öğrencilerin eğitim hayatında çok önemlidir.
Rehberlik servisleri öğrencilerin yalnızca problemlerinde değil; birey olarak kendilerini tanımalarında, meslek seçimlerinde, yeteneklerinin geliştirilmesinde, çevresiyle olan ilişkilerinde de büyük rol oynamaktadır. Özellikle üniversite tercih dönemlerinde rehberlik hizmetlerine büyük ihtiyaç vardır.
Özellikle bireyin kendini tanıması hayatı boyunca ona rol gösterici olacaktır. Ayrıca bu servis öğrencilerde karar verme yetisini geliştirmeye çalışır ve öğrencilerin sağlıklı kararlar verebilmesi için yardımcı olur. Öğrencileri yalnızca doktorluk, öğretmenlik, mühendislik gibi alanlara yönlendirmek yerine doğru bir rehberlik ile hayat boyu mutlu olabilecekleri mesleklere yönlendirmek daha sağlıklıdır.
Henüz kendini tanıyamayan öğrenciler lise ve üniversite sınavlarında yanlış tercihler yapabilirler ve bu onları hayat boyu mutsuz ve başarısız olmaya itebilir. Bu yüzden öğrencilerin, yetenekleri ve istekleri dâhilinde kendilerine en uygun mesleği bulabilmeleri için bir rehbere ihtiyaçları vardır. Rehberlik çalışmaları öğrenci merkezli olduğu için, öğrenciler için hem problem çözmede hem karar vermede oldukça yararlı olmaktadır. Doğru bir rehberlik servisi ile öğrenci var olan yeteneklerini geliştirebilir ve büyük başarılar elde edebilir.
Günümüz eğitim sisteminde her çocuğa aynı eğitim verildiği için, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini oldukça zor bir hâle gelmiştir. Birçok öğrenci henüz neyi sevdiğini anlayamadan kendini bir yarışın içinde bulur. Çevre ve topluma uyup yeteneklerini değerlendirmeden yanlış meslek veya lise/üniversite tercihi yapabilir. İleride yanlışını fark ettiğinde ise çok geç olmaktadır ve birçok kişi tercihinden geri dönecek vakte sahip olamaz. Yanlış lisede veya üniversitede okuyan birey çevresine uyum sağlayamaz, sevmediği derslerde zorlanır ve zaman içinde başarısız olur.
Bütün bunların engellenmesi için ise doğru bir zamanda, doğru bir rehberlik hizmeti şarttır.
Çocuğunuzun doğru bir rehberlik hizmeti alabilmesi için, Gaziosmanpaşa kolejleri seçenekleri arasında, uzman kadrosuyla sizi bekleyen Ataberk Koleji’ni de değerlendirin!

Atabek Koleji Rehberlik Servisi

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed