Haziran 2022 yemek menüsü için tıklayın.

Eğitimde İngilizcenin Önemi: Neden İngilizce Öğrenmeliyiz?

İngilizce günümüzde, en yaygın kullanılan dillerden biridir. Bu yüzden İngilizce öğrenmek, hayatınızda birçok kapıyı açacak bir anahtardır. Çoğu bilimsel makale İngilizce olarak yazılırken aynı zamanda medyanın, internetin, uluslararası yazışmanın dili de İngilizcedir. “Ortak dil” olarak kabul edilen İngilizce bu denli önemliyken birçoğumuz için de dert haline gelmiştir. 

Eğitim hayatımız boyunca İngilizce dersi alsak da maalesef dili okul sıralarında öğrenen yok denecek kadar azdır. Öğrenememe sebepleri arasında; dile karşı ilgisizlik, dilin önemini kavrayamama gibi sorunları sayabiliriz. Bunun yanında verilen eğitimin kalitesi yüzünden dile ilgisini kaybeden kişiler de yadsınamaz bir gerçek. Atabek Koleji uzmanları İngilizce öğrenme sürecinde en çok merak edilen soruları sizler için derledi.

 

Neden İngilizce Öğrenmeliyiz?

İngilizce öğrenmek, iş hayatında işimize yaradığı gibi yeni bir kültürün kapılarını aralar. Dil öğrenme motivasyonu, o dile olan ilgiyi artırabilmek için çok önemlidir. Dil öğrenme sürecinde öğrencinin, ailenin ve eğitimcinin bilinçli bir şekilde ilerlemesi gerekir. Bu dile neden ihtiyaç duyulduğu özellikle öğrenciye anlatılmalıdır. İngilizcenin bir ihtiyaç olduğunun bilincinde olan öğrenci, öğrenme sürecinde daha kolay yol katetmektedir. 

İngilizce Öğrenirken Yapılan Hatalar Nelerdir?

Kelime haznesi, cümle kalıpları ve deyimler, telaffuzlar ve dil kuralları gibi konuların üzerine düşülmelidir. Ayrıca dil öğrenmedeki en büyük yanlış olan ana dilde düşünmek de aşılmaya çalışılmalıdır. Her dilin yapısı nasıl ki farklı ise düşünce şekilleri de farklıdır. Öğrencilerin en büyük yanlışları da burada başlar. Dil öğrenmeye yeni başlayan kişi önce anadilinde düşünür daha sonra düşündüğü cümleyi çevirmeye çalışır. Bu hem konuşma esnasında yavaşlamaya hem de kalıcı şekilde hatalara yol açar.

İngilizce Eğitimimde Dikkat Edilmesi Gereken Şey Nedir?

Dil de her bilgi gibi kullanılmazsa unutulmaya mahkûmdur. Bu yüzden okulda ya da kursta haftanın birkaç saati süren İngilizce dersleri asla yeterli olmamaktadır. Dil öğrenen kişinin bunu sürekli hale getirmesi gerekmektedir. Sürekli İngilizceye maruz kalarak konuşma ve anlama yetenekleri ilerletilebilir. Bunun için İngilizce diziler, kitaplar, makaleler oldukça yararlı olmaktadır. Ayrıca İngilizce ile ilgili birçok kaynak ve dijital uygulamalar da bulunmaktadır. Doğru ve kalıcı bir öğrenme için günlük belli bir program dâhilinde, sürekli çalışmak gerekmektedir.

İngilizce Eğitim Kaç Yaşında Başlamalı?

Ayrıca dil öğrenmeye erken yaşlarda başlamak çok büyük avantajdır. İnsan büyüdükçe dil öğrenme yeteneği yavaşlar. Yabancı dil eğitiminde en verimli yaşların 2-7 arası olduğunu söyleyen uzmanlar, başta anaokulunda olmak üzere, ilkokulda da verilen dil eğitimiyle, etkin öğrenme ortamı sağlanıyor.

İngilizce Öğrenme Sürecinde Eğitmenin Rolü Nedir?

Önce öğrencinin gayret ve çabası sonrasında ise eğitmenin doğru kaynaklarla, doğru yönlendirmesinin önemi de yadsınamaz bir geçektir. Bu yüzden İngilizce öğreten kişiye büyük iş düşmektedir. Konular ve anlatma şekilleri büyük bir titizlikle hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. Bu kavramların hepsi, bütünsel bir eğitimi oluşturur. Bütünsel bir eğitimin hedefi, öğrencinin öğrenme sürecine göre değişen, çok yönlü şekilde ele alınan özel bir yöntemdir.

Atabek Kolejiyle İngilizcede Devrim!

Bütünsel bir İngilizce eğitimi, ezbere dönük bir yaklaşım içermeyen İngilizce öğrenme yollarındandır. Bu yöntemle, farklı seviyelerdeki öğrencilerimize kendi düzeylerinde etkili bir eğitim sunuyoruz. 

Okulumuz yapılandırıcı (constructive) eğitim kuramını savunur. Bu kuram, ezbere dayalı öğretimi ortadan kaldırmanın en pratik yoludur. Özel Atabek Koleji, uygulamalarında Bilişsel (cognitive) Öğretim Kuramı” ve “Çoklu Zekâ Kuramını” esas alır. Okulumuzda öğrenci merkezli anlayış; proje yöntemi ve tematik uygulamalarla sağlanır.

Özel Atabek Koleji, öğrencilerinin bilgiye ulaşma, ondan yararlanma, onu geliştirme yöntemlerini öğrenmelerini ilke edinmiştir. Bu anlamda Özel Atabek Koleji’nde “Yaşayarak Öğrenme” (Total Physical Response) sistemi uygulanmaktadır. Ölçme değerlendirme yalnızca sonuca ve çıktıya göre değil, sürece ve çabaya da değer vererek yapılır. Öğrencilerimiz, geleceğimizin şekillendiricisi olacaklar, onların eğitimi ve öğretimi ne kadar sağlam olursa geleceğimiz de o kadar güvenli olacaktır. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençleri en doğru şekilde yetiştirmek, birinci hedefimizdir.

Atabek Koleji’nde öğrencilerimizi, modern dünyanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olması için hazırlamayı hedefliyoruz. Anaokulu eğitiminde temellerini attığımız İngilizce eğitiminin ileriki döneminde akademik seviyeye getirmeye çalışan bir sistem uygulanıyor. Özel İngilizce sınıfımızda, öğrencilerimize dil öğrenmeyi değil dili yaşama deneyimi sunuyoruz.

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul ve Anadolu Lisesi bölümlerine öğrenci kaydı alan Atabek Koleji; uzman eğitmenleriyle bir kolejden daha fazlasını sunuyor. Detaylı bilgi için 444 64 73’ü arayabilir veya https://atabekkoleji.k12.tr/ web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed