Mayıs 2022 yemek menüsü için tıklayın.

Çocuğunuz Okula Uyum Sorunu Mu Yaşıyor?

Çocuklar anaokuluna başladıkları veya herhangi bir kademeye geçtikleri zaman okula uyum gerçeği ile karşı karşıya kalırlar. Aileler ise çocuklarının çok kısa sürede uyum sağlamasını bekler. Yapılan araştırmalara bakıldığında uyum hızı çocuğun sosyal becerileri, psiko-motor becerileri ve akademik becerileri ile ilişkilidir. Yani çocuğun sosyal becerileri motor becerileri ve akademik beceriye olan ilgisi arttıkça uyum hızı artmaktadır.

Çocuğun okula uyum sürecinde bizler ilk 15 günü normal kabul etmekteyiz. Çocuğun okula uyum sürecinin olumlu ilerlemesi ileride akademik kariyerini olumlu etkilemektedir.

Çocuğun okula uyumu, yönetici, öğretmen ve veli işbirliği içinde olmalıdır. Çocuk bu süreçlerin merkezinde yer alır. Her aile ayrı bir kültür yapısını taşımaktadır. Çocuğun uyum sürecinde kültürler göz önünde bulundurulmaktadır. Çünkü her çocuk ayrı bir dünyayı yansıttığı için çocuğa yaklaşım biçimimiz bu yönde olmaktadır.

Uyumun gerçekleşmesi için üç ayak birbiri ile ilişkili olmalıdır.

Hazır Çocuk nedir?
Ait olduğu eğitim kademesine uyum sağlayan, iyi ilişkiler kuran, kendisine verilen sorumluluğu yerine getiren çocuk hazır çocuktur. Çocuğun özgüveni arttıkça uyumu da artacaktır.

Hazır Aile Nedir?
Çocuğun kaygılarını anlayan, onu birey olarak gören, onu dinleyen ve ona yardımcı olmaya çalışan ailedir.

Hazır Okul Nedir?
Yönetimin, öğretmenlerin ve personelin okulu çocuğa uygun şekilde sunmasıdır. Çocuğun psikolojik olarak kabul görüldüğünü içselleştirmesi ve okula uyum sağlaması adına yapılan çalışmalardır.

Hazırlık
Çocuklar aynı yaşta olsalar dahi bazı farklılıklar görülebilir. Diğer yandan ailelerin yapısı birbirinden farklıdır. Dışa dönük bir ailenin çocuğu daha kolay uyum sağlayabilirken içe dönük ailenin çocuğu daha yavaş uyum sağlayabilir. Aile çocuğunu okula hazır hale getirmek için okul başlamadan önce okul hakkında konuşmalıdır. Okulun ne anlama geldiğini, okulda neler yapıldığını, görevlerini ve sorumluluklarını konuşmalıdırlar. Bu konuşmalar neticesinde çocuğun görev ve sorumluluklarını kabul etmesi uyum hızı artacaktır. Yapılan araştırmalar, görev, sorumluluk ve yoğunlaşma becerisinin artmasıyla uyum hızının arttığını göstermiştir.

Ailelerde de bir takım kaygılar olabilir. Acaba çocuğum kendine yetecek mi? İhtiyaçlarını karşılayabilecek mi? Tüm bunların sürecin bir parçası olduğu için normal karşılanmaktadır. Ancak bu durum çocuğa yansıtılmamalıdır.

Yerleşme
Bu aşamada sorumluluk daha çok okuldadır. Öğretmenlerin ve okulun hazır oluş düzeyi arttıkça çocuğun uyum hızı artacaktır. Öğretmenlerin davranışı öğrencilerin özgüvenini artırmaya yöneliktir. Çocuk aidiyet duygusunu hissettikçe uyum kolaylaşacaktır.

Bütünleşme
Hazırlık ve yerleşme süreci tamamlanmıştır. Bütünleşme aşaması ile öğretmen, okul ve arkadaşları ile bütün sağlanmıştır.

Siz veliler çocuğunuz okula başlayacağı için büyük heyecan duyuyor olmalısınız. Çocuğunuz oyuncaların yoğun olduğu anaokulundan bambaşka bir ortama geçiş yapmak üzeredir. Beyninin birçok alanında yeni bilgiler yeni deneyimler kazanmasının ilk aşaması olacaktır. Kaygılı olmanız çok normal bir süreçtir. Sizlerden beklediğim çocuğunuzun fiziksel, sosyal, duygusal ve dil gelişimini göz ardı etmeden değerlendirmenizdir.

Çocuğunuzun gelişim düzeylerini bilmeniz ondan beklentinizi gerçekçi kılacaktır. Elbette ki çocuklar arasında farklar görülebilir. Amacınız farkları dile getirmek değil, çocuğunuza destek olmaktır.

İlkokul çocuğunun bazı gelişim özellikleri:
Psiko-motor Gelişim
Dengeli yürümek, makasla kesim yapmak, kalemi tutabilmek, düğme ilikleme, fermuar kapamak gibi..

Bilişsel Gelişim
Basit geometrik şekiller kopyalar, olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurar, çevresinde gördüğü şeyler hakkında sorular sorar, bir hikayeyi baştan sona dinler gibi..

Dil Gelişim
Yaşadığı olayı baştan sona anlatır, bir sohbetş başlatır sürdürür ve sonlandırır, yönergeleri takip eder vb..

Sosyal Gelişim
Anne ve babadan ayrılmakta sorun yaşamaz, okula gelirken mutludur, başkalarının duygularına duyarlıdır, arkadaşları ile olumlu ilişkiler kurar vb.

Çocuğunuzu yukarıdaki gelişimlere göre değerlendirebilir, gelişim alanında herhangi bir geri nokta varsa okul açılıncaya kadar onu destekleyebilirsiniz. Öz bakım becerileri sabır ile desteklenmelidir. Bilişsel gelişim ile ilgili hafıza oyunlarına ağırlık verilebilir. Dil gelişimi adına sohbetler yapılabilir. Duygusal gelişim için duyguları üzerine konuşulabilir.

Uyumu Zorlaştıran Durumlar:
Çocuk okula getirildikten sonra uzun vedalar çocuğu olumsuz etkileyebilir.
Çocuğun okula ayrılamayacağı yetişkin ile gelmesi.
Okulda sıkıldın mı? Korktun mu gibi soruların sorulması.
Yaşıtları ile ilgili kıyaslar. ‘bak o hiç ağlıyor mu’
Sen artık büyüdün
Ağlarsan akşam gelmem
Ağlayacak ne var?
Öğretmenini sevmedin mi?
Bugün okulda kal, yarın gelmeyeceğiz. Söz.
Bu tarz yaklaşımlar çocuğun uyumunu zorlar. Okula karşı fobi geliştirmesine neden olabilir.

Çocuğunuzu okula gelmek istemiyor ise bunun birçok sebebi olabilir. Çocuğun okul kaygısı genellikle gece yatmadan önce başlar. Uyku problemi ile kendini gösterir. Sabahları ise somatik yakınmalara dönüşür. Karın ağrısı, mide bulantısı gibi. Tüm bunların altında, sizden ayrılma kaygısı, tuvaleti kullanma endişesi veya arkadaş edinme kaygısı olabilir. Bu tarz durumlar ile karşılaştığınızda neler yapabileceğini sabırlı bir şekilde konuşmak gerekmektedir.

Çocuğunuzu birey olarak görmelisiniz.
Onunla ilgili gerçekçi beklentileriniz olmalıdır.
Önemli olan okuma yazmayı öğrenmesi değil öğrenmeye hazır ve istekli bir birey olmasıdır. Çocuğunuzun uyku saati, beslenme biçimi düzenli olmalıdır. Çocuğunuzun duyguları ile ilgili konuşmalar yapıp çabasını takdir etmelisiniz.

Atabek Koleji Rehberlik Servisi

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed