Şubat 2021 yemek menüsü için tıklayın.

Bilim, Fen & Teknoloji Kulübü

Öğrencilerde bilime, fene ve teknolojiye olan merakını arttırmak, doğa olaylarına ilgi duymalarını sağlamak, projeler ve buluşlar yapmalarını teşvik etmek. Atatürk’ün bilim ve teknoloji hakkındaki düşüncelerini anlamak, bilim adamlarını ve yaptıkları çalışmaları öğrenmek.

Bilim, Fen & Teknoloji Kulübü'nün Çalışma ve Kazanımları

 • Enerji Tasarruf Haftası nedeniyle doğal enerji kaynakları (Yenilenebilir Enerji) olan; güneş, rüzgar, jeotermal, biyoenerji, hidroelektrik, dalga enerjisinin araştırılması. Enerji tasarrufu konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi.
 • Ülkemizdeki bilimsel araştırma yapan kuruluşların belirlenmesi.
 • Önemli buluşlar gerçekleştiren bilim adamları ve buluşlarının araştırılması.
 • Fen ve teknolojinin ülke ekonomisine katkısını anlatan kompozisyon yazma çalışması.
 • İTÜ Bilim merkezi gezisi ve orada incelenen projelerin yapılması.
 • Maddenin hal değişimleri (erime-donma-buharlaşma-yoğuşma), havanın varlığı, havanın basıncı, elektriklenme, elektrik, ısı-sıcaklık, sü döngüsü, genleşme,yanma, asitlik-bazlık, yoğunluk deneylerinin yapılması.
 • Geri dönüşüm hakkında çevremizi bilinçlendirme çalışması ve geri dönüşüm kutularının oluşturulması.
 • Bilim ve fen panosu için çeşitli konularda araştırma yapılması, döküman hazırlanması.
 • Doğa belgeseli CD’ lerinin izlenmesi.
 • Bilim ve fen programlarının izlenmesi ve örnekler alınması.
 • Sigaranın sağlığa zararlarının araştırılması ve çevremizdekileri bu konuda biliçlendirme çalışması (toplum hizmeti).
 • Meyvelerin ve sebzelerin yararlarının araştırılması ve poster hazırlanması.
 • Uzay, gökcisimleri konusunda araştırma yapılması ve poster hazırlanması.
 • Okul ve çevresinin temiz tutulması, güzelleştirme çalışmalarının yapılması.
 • Küçük yaşta trafik bilincinin oluşturulması için kazaların sebeplerinin araştırılması, kazaları önleyici tedbirlerin neler olduğunun belirlenmesi, öğrencilerin bu konuda bilinçlendirilmesi.
 • Çevremizdeki yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara yardımcı olma konusunda öğrencilerin ve çevremizin bilinçlendirilmesi.

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed