Haziran 2022 yemek menüsü için tıklayın.

Özel Okullar | Hızlı Menü

Bayrampaşa Özel Okullar

Bayrampaşa Özel Okulları, ilçenin hızla artan nüfusuna eşit hızda gelişme gösterirken verilen eğitim kalitesinde aceleye getirilme durumu olması istenmeyen sonuçlardan birisi olabilir. Eğitimde iyileştirmenin gündemde olması ailenin daha kaliteli eğitimi daha ucuza almak istemesi gibi sonuçlar da doğurmaktadır. Bilinçli aileler, çocuklarının eğitim kalitesini standart seviyede tutmak için kendilerine düşen görevleri sorgusuz yerine getirmektedirler. Bayrampaşa kolejleri yanı sıra aileler kimi zaman yakınlardaki başka kaliteli okulların arayışına da düşmektedirler.

Ailelerin bu hassas tavırları, Atabek Koleji’nin öncülüğünü yaptığı bir eğitim yöntemi geliştirtmiştir. Atabek Koleji’nde müfredata uygun ancak farklı yöntemlerle verilen eğitimler ön plana çıkmaktadır. Öğrencinin eğitim alırken kendisini daha iyi hissedeceği okullar ve binalar, eğitimin kendi içinde tanıdığı çeşitli ekstra imkanlar, velilerle olan dayanışması ve öğrencinin daha iyiye ulaşması için okulun gösterdiği çaba… bu tip hizmetler aileler için her zaman okulu seçkin hale getirmektedir.

Ülkemizin sosyo ekonomik konjonktürü içinde, çocuğunun eğitimi için gelirinden çok harcayan bir aile yapısına rastlanmaktadır. Orta seviyede geliri olan aileler, çocuklarının daha iyi eğitim alması için bir şekilde kendi gelirlerini aşan harcamalar yapabilmektedirler. Çocuklarının istikbali için bu maliyetin altına giren aileler için önemli olan şey çocuklarının iyi bir üniversitede okuması ve iş hayatında başarılı bir insan olmasıdır.

Ancak kimi zaman çocuklar, ailelerinin bu hassasiyetinin ağırlığı altında ezilmekte ve okumaktan soğuyabilmektedirler.

Atabek Koleji, bu durumu göz önünde bulundurarak dizayn edilmiş ferahlatıcı binasıyla öğrencinin kendini iyi hissetmesini sağlamaktadır. Öncelikli olan öğrencinin moral seviyesinin yüksek olmasıdır. Bu enerjisini sınıfta derse yoğunlaştırmasında en önemli etkendir. İkinci önemli etken, katılımcı ders uygulamasının gerçekleştirilmesidir. Öğrenci dersi dinlerken katılım gösterebilir ayrıca hangi konu üzerinde yoğun çalışmak istiyorsa o konuyla ilgili kurulmuş okul kulübüne giderek eğitimini oradaki pratikle pekiştirebilir. Ayrıca büyük bir alana kurulmuş okulda öğrenci için çeşitli müzik ve sanat aktiviteleri de gerçekleştirilmektedir.

Tam gün eğitim verilen okulumuzda eğitim, kültür, spor, sosyal ve sanat alanlarıyla öğrencilerimize Atabek Eğitim ve Öğretim Kurumlarına özgü okul kültürü kazandırılması amaçlanmıştır.

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed