Haziran 2022 yemek menüsü için tıklayın.

Anaokulu Beceri Atölyeleri ve Kulüpler

Zeka Oyunları Atölyesi

Atabek Anaokulunda zeka oyunları önemli bir yer tutmaktadır. Eğlendirici, eğitici, geliştirici materyaller ile kuralları ve bir stratejisi olan zeka oyunları; çok yönlü düşünmeyi ve planlı davranmayı sağlar. Okul öncesi dönemdeki öğrencilerimizde; deneme, yanılma, problem çözme, muhakeme kurma gibi birçok alanı destekler. Kolaydan karmaşığa doğru bir eğitim programı içeren zeka oyunları dersi sayesinde öğrencilerimizin; el göz koordinasyonunu gelişirken aynı zamanda öğrencilerimizde dikkat sürelerinin arttığı da gözlenmektedir.

Talent Progress Lesson - Günlük Yaşam Beceri Atölyesi

Bu bölümdeki çalışmalar öğrencilerimizin günlük yaşamında karşılaşabileceği tüm uğraşlardan oluşur. Sadece  öz bakıma ait olmayıp yaşadığı çevresindeki canlı – cansız varlıklarla olan tüm ilişkilerini kapsar. Bu çalışmalarla öğrencilerimiz içinde bulunduğu çevreyle başa çıkmayı  öğrenir ve kendi doğal gelişimlerine çok önemli katkılar sağlar. Günlük yaşam etkinlikleri hareket koordinasyonu ve toplu yaşam için ön alıştırmalardır. Katlama- asma  çalışmaları, düğme ilikleme, kaptan kaba sıvı aktarma, çiçek/bitki sulama, masa düzeni oluşturma gibi etkinliklere yer verdiğimiz bu dersimizde kazanılan beceriler diğer gelişim alanlarına zemin hazırlar niteliktedir.

Ses ve Ritim - Müzik Atölyesi

Atabek Koleji Anaokulu birimi olarak müzik eğitimi konusunda farklı eğitim modelleri uygulamaktayız. Orff Schulwerk metodu olarak bilinen; dünyaca ünlü müzik insanı Carl Orff tarafından tasarlanan bu metot sayesinde, müziği çok küçük yaşlardan başlayarak öğretmekteyiz.

Oyun temelli bu yaklaşım sayesinde müzik, konuşma ve hareket üçlüsü, birbiriyle koordine bir şekilde yürümekte, ortaya çıkan ritim duygusuyla çocukların içindeki yaratıcı güç ortaya çıkmaktadır. Her seviyede ve yetenekteki çocukların müzik-ritim sayesinde öğrenme, keşfetme, dans etme ve doğaçlama yapma gibi alanlarda gelişiyor olmaları hedeflenmiştir.

Dans Atölyesi

Dans etmek, çocuğun kendini ifade etmesinin alternatif bir yoludur. Çocuğun seçtiği dans türü ne olursa olsun, dans etmek çocuğun öz güvenini, duygusal gelişimini ve fiziksel gelişimini destekler. Dans, öğrenme ve dikkat becerilerini, öz güveni ve benlik saygısını geliştirir ve iletişimi güçlendirir.

Çocuklar dans dersleri içerisinde belirli duruşları, hareketleri, dans çeşitlerini ve serbest dans etmeyi öğrenir bu sayede bedenlerini daha iyi tanırlar. Kendi bedenleri ile daha yakın olan bu çocukların öz güvenleri, benlik saygıları da daha yüksek olur. Dans dersinde çocukların beden algılarının daha olumlu olduğu, kendilerini ifade etmede daha iyi ifade ederler. Bu olumlu katkının, özellikle psikolojik veya gelişimsel güçlük yaşayan çocuklar için ayrı bir önemi vardır.

Yaratıcı Drama Atölyesi

Yaşayarak ve yaparak öğrenme yolu olarak da tanımlanabilen etkinlikleriyle; öğrencilerimiz bilişsel, duyuşsal ve fizyolojik becerilerini geliştirebilecekleri harikulade bir zemin kazanırlar. Oyun; yaratıcı dramanın olmazsa olmazıdır. Yaratıcı drama eğitimi ile geleceğin, sosyal iletişimi güçlü, özgüveni yüksek, kendini ifade edebilme yeteneği gelişmiş, yaratıcı, dışa dönük, uyumlu bireylerinin temelleri atılır. Ayrıca arkadaşlarıyla etkileşim halinde kaldığı drama etkinlikleri sayesinde öğrencilerimiz birlikte hareket etmeyi, iş birliği yapmayı ve paylaşmayı öğrenir. Empati becerilerini geliştirir. Farklı olaylara dair bilgi ve tecrübe kazanarak hayatta önüne çıkabilecek yeni durumlar karşısında daha hazırlıklı hale gelir.

Yaratıcı Çocuklar Atölyesi

Çocuklar doğaları gereği kendilerini bir şekilde ifade etme yolları ararlar. Sanat etkinlikleri de bu anlamda kullanabilecekleri en zevkli ve yararlı  yoldur. Görsel sanatlar eğitimi verilirken resmetme, yaratma, imgeleme gücü ile kendine özgü bir dünya kurma içgüdüsünün gelişmesi için koşullandırılmalı ve sınırsız bir özgürlük tanınmalıdır. Gelişim düzeylerine uygun programlar; çocukta sanat eğitimi bedensel, düşünsel, duygusal ve sosyal gelişim özellikleri ile doğrudan ilgilidir. Sanat eğitiminin çocuklardaki gelişimleri olarak;

* Çocuklar görsel olgunluğa ulaşırlar,
* Farklılıkların ve benzerliklerin ayrımına varırlar,
* Renkleri, biçimleri ve dokuları tanırlar,
* Görsel hafızaları gelişir,
* Oranlar arasında ilişki kurmayı öğrenirler,
* Yaptıklarıyla gerçek yaşam arasında bağlantı kurmayı öğrenirler,
* El-göz-beyin koordinasyonları gelişir,
* Malzemeyi hangi amaçla kullanmaları gerektiğini öğrenirler,
* Karşılaştırma yapmayı öğrenirler.
* Seçmeyi karar vermeyi denerler.
* Dikkat süreleri uzar.
* Sosyal ve duygusal alanda ilerlemeler olur.
* Hayal gücünü kullanmayı öğrenir.
* Kendi yapabilirliklerini tanımaya başlar.
* Grup çalışmalarında işbirliği yapmayı, gerekirse liderliği öğrenir.
* Düşündüklerini planlamayı, uygulamayı ve sonuçlandırmayı öğrenir.
* Grup çalışmalarında birlikte çalıştığı kişilerle doğru ilişkiler
kurmayı geliştirir. Dilini geliştirir. Kendini sözle ifade etmeyi öğrenir.
* Karşılaştığı problemleri yorumlayabilmeyi, çözüm yolları geliştirmeyi,
* Çok boyutlu düşünmeyi öğrenir,
* Yaratıcı düşünmeyi ve davranmayı öğrenir.

Okulumuz anaokulu ögrencilerinin sanatla bu gelişimlerini görmekteyiz.

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed