Mayıs 2022 yemek menüsü için tıklayın.

Kurumsal | Hızlı Menü

Kuruluş
 • Okul, adını taşıdığı Atabek Eğitim Kurumları A.Ş. tarafından kurulmuştur.
 • Atabek Eğitim Kurumları, Cebeci Cad. No:78 – 80 Küçükköy Gaziosmanpaşa/İstanbul adresinde 2010-2011 eğitim-öğretim yılında anaokulu (4-6 yaş), ilköğretim okulu ve lise 9. sınıf ile eğitime başlamıştır.
 • 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren lisemizin lise 2,3 ve 4. sınıfları kademeli olarak eğitim-öğretime başlamıştır.
 • Atabek Eğitim Kurumları, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’ne bağlı özel okullar statüsündedir.
Felsefemiz

Öğrencilerimizi, oluşturulan çağdaş öğrenme ortamında bireysel gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak;

 • Belleği insanlığın yükselttiği çağdaş-bilimsel bilgi, beceri ve değerlerle donatılmış,
 • Toplumsal ilişkilerinde üstün vasıfları nedeniyle öncelikle tercih edilen,
 • Saygın kişiliğe sahip, kendine güvenen ve ahlaki değerleri yüksek,
 • Herhangi bir baskının tesiri altında kalmadan özgür hayal gücünün yardımıyla, sevgiyle beslenmiş vicdanı sayesinde, öz bilincini kullanarak içindeki yaratıcı potansiyeli ortaya çıkaran,
 • Dünyadaki gelişmeleri takip eden ve her türlü bilimsel gelişmelerin öncüsü olabilecek,
 • Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş, koruyucusu ve takipçisi olan,
 • Mükemmeliyet arayışı içinde, aktif, yurtsever bireyler olarak yetiştirmektir.
Amacımız

Eğitim-öğretim sürecine kattığı yeni bakış açısıyla ve ortamıyla yetiştirdiği öğrencilerin üstün nitelikleri ile ülkemizin önde gelen, uluslararası değere sahip saygın eğitim kurumlarından biri olmak ve bu platformda ülkemizi en rekabetçi düzeyde temsil etmektir.

Organizasyon ve Yönetim

Atabek Eğitim Kurumları, 2009 yılında kurulmuş özel, şahsa ait, karma bir okuldur. Organizasyon içinde, her bir ayrı yasal konuma sahip anaokulu, ilköğretim okulu ve anadolu lisesi olmak üzere üç özel okulu kapsamaktadır. Anaokulunda her bir derslik en fazla on bir (11) öğrenci, ilköğretim okulu ve lisede her bir derslik en fazla yirmi beş (25) öğrenci öğrenim görecek şekilde tasarlanmıştır. Toplam öğrenci kontenjanı 1100’dür.

Atabek Eğitim Kurumları’nda tüm gelir öğrencilerin okul ücretlerinden elde edilmektedir. Okul T.C. hükümetinden veya herhangi bir kuruluştan destek almamakta ve herhangi bir mali kaynak yaratma faaliyetinde bulunmamaktadır.
Okul, yönetim kurulunun hakimiyeti altında olup, bu kurul tarafından idare edilmektedir. Yönetim kurulu, kurucu Ahmet Hamdi Can başkanlığında üç okul müdürü tarafından oluşmaktadır. Kurumdaki üç okul müdürü, finans ve işletme yöneticileri gerekli görüldüğünde Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak üzere davet edilmektedirler.

Kurumun idaresinden, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlamasından ve yürütülmesinden nihai sorumlular müdürler, müdür yardımcıları ve kurucudur. Yönetim kurulu her dönem iki kez toplanmakta ve okul felsefesine uygun eğitim-öğretim hedeflerine ulaşılmasını sağlamak için politikaları belirlemektedir. Bu politikaların uygulanması ve okulun günlük idaresi okul müdürünün sorumluluğundadır.

Ülkemizdeki tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim ve öğretimle ilgili kanun ve yönetmeliklerindeki ilkeler kapsamında işletilmek zorundadır. Yönetim kurulunun bu kurulun işleyişinde yol gösteren resmi bir politikalar el kitabı(iç tüzük) bulunmaktadır.

Yönetim kurulu üyeleri, idareciler ve bölüm başkanları çeşitli konularla ilgili pek çok seminer ve konferansa katılmış durumdadırlar. Ayrıca okulda profesyoneller tarafından verilen idari seminerler de düzenlenmektedir.

Yıl içinde bölüm başkanları ve okul müdürü, her bir öğretmenin sınıf içindeki performansını gözlemleyerek sonrasında gözlemlerini tartışmak üzere ilgili öğretmenle görüşmektedir. İtirazların olması durumunda bunlar görüşülmekte ve dikkate alınmaktadır. Kurumun öğretmenin görevi, yetki ve sorumluluklarına ait kriterler ve ölçümlerden oluşan öğretmen performans değerlendirme sistemi vardır. Öğretmenler göreve ilk başladığında kendilerine ve tüm idarecilere görev tanımı, performans değerlendirme kriter ve yöntemleri yazılı olarak tebliğ edilmektedir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nda matbu olarak belirtilen Öğretmen Ana Sözleşmesi’nde de öğretmen hak ve sorumlulukları belirtilmiştir.

Performansta düşüş açıkça belli olduğunda yönetim kurulunun beklentilerinin hatırlatıldığı bir yazı gönderilmekte, sonrasında değerlendirme karşılıklı olarak belirlenen bir süre zarfında tekrarlanmaktadır. Performans hala tatmin edici olmayan bir düzeyde olduğu sonucuna varılırsa istihdama son verilmektedir.

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed