Mayıs 2022 yemek menüsü için tıklayın.

Akran Zorbalığı

Bir ya da birden çok öğrencinin kendilerinden daha güçsüz öğrencileri kasıtlı ve sürekli olarak rahatsız etmesiyle sonuçlanan ve kurbanın kendisini koruyamayacak durumda olduğu bir saldırganlık türüdür.

Türleri

Fiziksel Zorbalık
● İtme
● Tekmeleme
● Vurma
● Tükürme
● Isırma
● Saç Çekme
● Mala zarar verme

Sözel Zorbalık
● Alay Etme
● İsim takma
● Aşağılama
● Küfür Etme
● Tehdit Etme
● Sürekli Emir Verme

Psikolojik ve Duygusal Zorbalık
● Dışlama
● Reddetme
● Etrafa Yazılar Yazma
● Diğerlerini Kışkırtma
● Dedikodu Çıkarma
● İftira Atma

Roller ve Özellikleri

Zorba
● Saldırgan ve dürtüsel bir yapıya sahiptirler.
● Problem çözme becerileri yeterince gelişmemiştir.
● Akademik başarıları düşüktür.
● Hakimiyet ve baskı kurmaya ihtiyaç duyarlar.
● Öfke kontrol sorunu yaşarlar.
● Empati yapma becerileri yok denecek kadar azdır.
● Sigara, alkol ve madde kullanmaya yatkındırlar.
● Aşırı otoriter ve cezalandırıcı ebeveyne sahiptirler.

Mağdur
● Kaygılı ve güvensiz hissederler.
● Temkinli, hassas ve sessizdirler.
● Özsaygıları düşüktür.
● Sosyal ve duygusal uyumları zayıftır.
● Okul içerisinde yalnızlık çekerler.
● Okulla bağları zayıftır ve çok sık devamsızlık yaparlar.
● Depresyon ve intihar eğilimi görülebilir.
● Yeterince fırsat ve sorumluluk vermeyen, aşırı koruyup kollayan ebeveyne sahiptirler.

Seyirci
● Zorbalık olaylarının %85’inde akranlar seyirci durumundadır.
● Sadece %11’inde zorbaya müdahale ettikleri görülür.
● Mağdura yardım edemedikleri için suçluluk hissederler.
● İspiyoncu damgası yemekten korkarlar ve bu yüzden sessiz kalırlar.
● Mağdur olmaktan korkarlar.

Zorba Davranışının Gelişimi
● Erken çocukluk döneminde çocuğun ilk bakıcısının (annenin) duyarsız, içten olmayan ve ilgisiz tutumu
● Çocuğun ilk bakıcısının aşırı toleranslı ve hoşgörülü tutumu
● Ebeveynlerin güce dayalı disiplin tekniklerini kullanması

Zorbalık Davranışlarına Maruz Kalma Olasılığı Yüksek Olan Çocuklar
● Pasif, çekingen ve içine kapanık,
● Kendine güvensiz ve kaygılı,
● Kendini savunabilme ve uygun kişiden yardım isteme gibi sosyal becerilerden yoksun olan,
● Fazla arkadaşı olmayan ve
● Duygusal olarak çabuk dağılabilen çocuklar.

Zorbalık Davranışlarına Maruz Kalma Olasılığı Düşük Olan Çocuklar
● İletişim becerisi güçlü ve sosyal olan,
● Çatışma çözme becerileri gelişmiş,
● Uzlaşabilen ve alternatif çözümler üretebilen,
● Kendine güvenen ve özsaygısı yüksek olan çocuklar.

Aileye Öneriler
● Zorbalık davranışlarına karşı daha ilgili ve dikkatli olun.
● Çocuğunuza daha çok zaman ayırın ve birlikte sosyal aktiviteler yapın.
● Çocuğunuza karşı ilgili ve samimi olun.
● Karşılaşılan problemleri çözmesi konusunda çocuğunuza fırsat ve sorumluluk verin.
● Aşırı otoriter ve cezalandırıcı bir ebeveyn olmayın.
● Okul idarecisi, öğretmen ve psikolog ile iş birliği içinde olun.

Atabek Koleji Rehberlik Servisi

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed