Mayıs 2022 yemek menüsü için tıklayın.

Ailenin Eğitimdeki Önemi

Eğitim bir çocuk için sağlık ve mutluluk kadar önemlidir. Çünkü eğitim bir çocuğun hayatını belirleyen en önemli şeylerin başında gelir. Eğitimde çocuk kadar aileye de iş düşmektedir. Hepimizin bildiği gibi eğitim ilk önce ailede başlamaktadır. Öğrencinin başarısında ailenin sosyo-ekonomik durumu büyük rol oynasa da esas etken ailenin ilgisidir. Aile; çocuğun öğrenmesinde ilgiyi ve öğrenme arzusunu sağlamalıdır. Ayrıca çocukta olumlu davranışlar geliştirecek olan yine ailedir.

Özellikle ilk ve orta öğretimde çocuklar okuldan artan zamanın büyük kısmını aile ile birlikte geçirmektedir. Ailenin ilgisi ve sevgisi çocuklar için büyük bir ihtiyaçtır. Araştırmalara göre eğitimde ilgili ailelerin çocuklarının başarılarının arttığı görülmüştür. Ayrıca çocukların ailelerini rol model aldıkları da bilinmektedir. Bu yüzden çocukta olumlu gelişmeler görülmesi için öncelikle ailenin o davranışları sergilemesi gerekmektedir.

Televizyon-internet başında harcanan sürenin kısıtlanması, ev ödevlerinin kontrolü, düzenli ders çalışma, derslere hazır gitme, internetin doğru ve yararlı kullanımı, okuma alışkanlığının kazandırılması, sınav notlarının kontrolleri konularında aileye büyük görev düşmektedir. Özellikle çocuk küçük yaşlardayken belli alışkanlıklar kazanması gerektirmektedir. Örneğin okuma ve düzenli ders çalışma alışkanlığı ilk ve orta öğretim zamanlarında kazanılan alışkanlıklardır. Bunun yanında çocukları sürekli ders ile boğmadan sosyalleşmelerine de imkan tanımak gerekmektedir.

Sürekli ders çalışmak zorunda hisseden çocuklarda; asosyallik eğilimi, özgüven eksikliği, sorumluluktan kaçma isteği görülmektedir.

Ailelerin sıkça yaptıkları yanlışlar ise şöyledir;

Çocuktan yaşından büyük olgunluk beklemek ve çocuğa fırsat vermemek; çocuğun potansiyelini fark edememesine ve kendini sürekli yetersiz hissetmesine sebep olur.

Çocuğu anlamaya ve tanımaya çalışmamak; çocuğun da kendini tanımamasına ve keşfedememesine sebep olur.

Çocuğa sebebini anlatmadan baskı uygulamak veya yasaklar koymak; çocukta yalnızca korku meydana getirir ve yaptığı davranışın yanlışlığını anlayamayan çocuk aynı yanlışı yapma eğilimi gösterir.

Çocuğu hataları yüzünden rencide etmek; hata yapmaktan korkan çocuk sürekli çekingen olur ve hatalarından ders çıkaramaz.

Haksız bir davranışta özür dilememek; özür bir büyüklük örneğidir ve çocuğun özrün kötü bir şey olduğunu anlayabilmesi için ebeveynlerin de gerekli durumlarda çocuklardan özür dilemesi gerekir.

Çocuğu çok fazla özgür bırakmak, çocuğa sorumluluk vermemek; çocukta sorumluluk bilincinin gelişmemesine sebep olur ve çocuk sürekli sorumluluktan kaçmaya başlar.

Anne ve babanın birinin kısıtlayıcı diğerinin özgürlükçü olması ve dengeyi sağlayamamak; çocuğun nerede nasıl davranması gerektiğini bilememesine sebep olur.

Çocuğa karşı vurdumduymazlık ve onu ciddiye almamak; çocukta özgüven kaybı meydana getirir.

Çocuğu sürekli başkalarıyla kıyaslamak; çocuğun kendini yetersiz hissetmesine ve özgüveninde büyük bir düşüşe sebep olur.

Unutulmamalıdır ki; sürekli eleştiri ortamında büyüyen çocuk, kınamayı, eleştirmeyi ve ayıplamayı öğrenir. Hoşgörü ortamında büyüyen çocuk ise; sabırlı olmayı, destek vermeyi ve kendine güvenmeyi öğrenir.

Bu yüzden ailenin eğitimdeki önemi çok büyüktür.

Çocuğunuzun eğitimini kendinizle birlikte işini hakkıyla yapan profesyonellere emanet etmek istiyorsanız, Atabek Kolejini de mutlaka düşünmelisiniz.

Ayrıca Eyüp’te yaşayanlar için hazırlamış olduğumuz neden Atabek Koleji’ne çocuğunuzu göndermelisiniz yazısına da göz atabilirsiniz.

Atabek Koleji Rehberlik Servisi

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed